Novinky

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH


BEZSTAROSTNÉ LÉTO VŠEM

Vážení rodiče, 

školní rok 2019-2020 dospěl ke svému závěru. Zbývá jen rozdat vysvědčení a před námi jsou letní prázdniny. Za celý tým našich pedagogů bych Vám moc ráda poděkovala za Vaši důvěru a spolupráci. Tento školní rok nám přinesl mnoho nečekaných změn a jsem velice ráda, že jsme to všichni společnými silami zvládli. 

Chci Vám všem popřát krásné bezstarostné léto plné pohody a dobré nálady. Užívejte si slunce, přírody, vody a hor plnými doušky a dobře si odpočiňte, ať jste v září Vy a Vaše děti opět plni sil. 

Pohodové léto přeje a v září se na Vás opět těší tým pedagogů a Vaše PhDr. Janina Křimská, ředitelka školy

ŘEDITELSKÉ VOLNO 2020

Ředitelka základní školy PhDr. Janina Křimská vyhlašuje v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb. na pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020 ředitelské volno. 


 

ROUŠKY PRO NAŠE PŘÁTELE ZE ŠVÝCARSKA UŽ PLNÍ SVŮJ ÚČEL

Začátkem dubna 2020 jsme zaslali do Švýcarska balíček s rouškami, které pro naše švýcarské přátele ušili rodiče a učitelé naší školy. Celkem se nám podařilo shromáždit 118 roušek. 

Přátelé ze Švýcarska nám nyní poslali krásné poděkování a fotografii.  

Geschenk aus Gablonz – Schutzmasken für die Schweiz

Der Verein Gablonz hat im April aus Gablonz (Tschechien) ein grosses Paket erhalten. Dieses enthält eine grosse Anzahl an selbstgenähten Schutzmasken. „Immer beschenkt Ihr uns, und nun ist es an der Zeit, dass wir Euch etwas widmen,“ schreibt die Schuldirektorin. Den Mundschutz haben Lehrer und Eltern genäht, weil sie erfahren haben, dass Schutzmasken in der Schweiz Mangelware sind. In diesen Wochen engagiert sich die KAB zusammen mit der Caritas, um Essenstaschen an Personen auszugeben, welche finanziell auf diese Unterstützung angewiesen sind. Die Schutzmasken werden nun ebenfalls als Geschenk an diese Personen abgegeben. Ruth Zimmerli vom Verein Gablonz leitet der Schule in Gablonz den Dank aus der Schweiz weiter.

ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 11. KVĚTNA DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU.

Více informací naleznete zde a potřebné dokumenty v příloze.  

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

Dne 8. dubna 2020 se konal v Základní škole Antonína Bratršovského Zápis do 1. třídy. Žádosti bylo možno podávat v termínu od 1. do 7. dubna 2020. 

Výsledky zápisu naleznete zde.

V seznamu nemohou být uvedena jména, Vaše dítě je tam proto uvedeno pod registračním číslem, které Vám bylo zasláno e-mailem / datovou schránkou.

ROUŠKY PRO NAŠE PŘÁTELE ZE ŠVÝCARSKA

V této nelehké době jsme se rozhodli pro naše přátele ze Švýcarska zorganizovat malou sbírku roušek, kterých je, jak jsme se dozvěděli, ve Švýcarsku nedostatek. Tyto roušky pro ně ušili rodiče a učitelé naší školy. Všechny roušky je možné snadno dezinfikovat (vyvařit je ve vodě, nechat vychladnout, vysušit a vyžehlit pod párou). 

Vždy obdarovávají přátelé ze Švýcarska nás, a tak je na čase, abychom také my věnovali něco jim. Myslíme na ně a jsme velmi vděčni za jejich upřímnou pomoc naší škole. Zůstáváme s nadějí, že se s nimi opět setkáme, až toto vše pomine ...  

Srdečně děkujeme všem, kteří pomohli a ušili roušky pro naše přátele ze Švýcarska! Velice si toho vážíme. 

Celkem se nám podařilo shromáždit 118 roušek, které jsme začátkem dubna 2020 již odeslali do Švýcarska.  

Děkujeme! Společně pomáháme.

  

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí a bezkontaktním způsobem. 

Pozor na změnu termínů. 

ÚPLNÉ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení zákonní zástupci žáků, 

oznamujeme Vám, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a dnešní celostátní karantény v České republice na dobu od 16. 3. do 24. 3. 2020, zůstane budova školy uzavřená pro všechny žáky, zákonné zástupce žáků, pedagogy a jiné pracovníky školy, a to bez výjimky od 18. března 2020.

Jak jsme Vás již dříve informovali, administrativní záležitosti ohledně ošetřovného popř. vyzvednutí učebnic, je možné pouze v pondělí 16. března 2020 a v úterý 18. března 2020 v čase od 8.00 do 12.00 hodin. Poté tedy nebude možné vyzvednout si věci ve škole. V současné době je pro vývoj epidemie naprosto zásadní, aby se po určenou dobu lidé neshromažďovali, když to není nezbytně nutné. Děkujeme Vám za pochopení. 

Prosíme o spolupráci s kontrolou domácího vzdělávání a zůstaňte v pravidelném kontaktu s vyučujícími Vaších dětí. Probírejte se svými dětmi to, které studijní úkoly byly pro daný den či týden zadány a zda je Vaše děti již splnily. V případě potřeby neváhejte konzultovat a požádat učitele o radu.

Přejeme Vám všem hodně sil, zdraví a pokoj v této náročné době. 

PhDr. Janina Křimská

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

Informace pro zákonné zástupce žáků ohledně přerušení výuky ve škole

Vážení zákonní zástupci žáků,

přinášíme Vám základní informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se ruší z důvodu epidemiologické situace od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání výuka.

Škola je tedy od pondělí 16. 3. 2020 pro žáky uzavřena, není v provozu školní jídelna, školní družina ani školní klub.

Od pondělí 16. 3. 2020 mají všichni žáci 1. – 4. ročníku a 5. B automatiky zrušené obědy do odvolání.

Organizace výuky (samostudia)

Výuka na naši škole bude od 16. 3. do odvolání organizovaná distančním způsobem pod vedením  třídních učitelek 1. stupně a od vyučujících jednotlivých předmětů na 2. stupni. Prosíme o úzkou spolupráci s vyučujícími a sledujte, prosíme, webové stránky školy, Bakaláře a e-mail. Třídní učitelé Vám prostřednictvím elektronické komunikace budou poskytovat další informace.

Pokud si Vaše dítě před prázdninami nevyzvedlo učebnice a ponechalo je ve školní skřínce, budou vydány po individuální domluvě se sekretářkou školy. Musíte mít s sebou klíček od skřínky a ohlásit se u hlavního vchodu, kde vyčkáte na předání učebnic.

Potvrzení OČR

Ještě jednou uvádíme odkaz na Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení vč. možnosti stáhnout si formulář na OČR (Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu zavření školského/dětského zařízení (školy) https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni- Jak jsme Vás již informovali, OČR potvrdíme v pondělí 16. 3. 2020, případně v úterý 17. 3. 2020 v čase od 8:00 do 12:00 v kanceláři školy v Saskově ulici. Upřednostňujeme potvrzování v pondělí dopoledne. Pro ty, kteří nemohou přijít v pondělí, budou potvrzení k dispozici v sekretariátu, proto v úterý nenoste již předvyplněné, vyplníte na místě.

Zápis do 1. třídy

MŠMT organizaci zápisů na základní školy doporučila zatím ponechat v plánovaném termínu. Pro naši školu platí termín 1. 4. 2020. Prosíme o dodržování časového  harmonogramu – umožní nám to komunikaci v malých skupinkách.

Informace budeme aktualizovat podle účinnosti opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení MŠMT.

PhDr. Janina Křimská, ředitelka školy

 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ Covid-19

Vážení rodiče,    

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN (viz předchozí článek), Vám sdělujeme, že Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) budeme potvrzovat po skončení jarních prázdnin v pondělí 16. 3. 2020 od 8 do 12 hodin a v úterý 17. 3. 2020 od 8 do 12 hodin v kanceláři školy, v Saskově ulici 34.  

Tiskopis Žádosti i informace k ošetřovnému z ČSSZ naleznete v příloze.  

Od pondělí 16. 3. 2020 mají všichni žáci 1. – 4. ročníku a 5. B automatiky zrušené obědy do odvolání. 

PhDr. Janina Křimská
ředitelka školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Covid-19

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se zakazuje s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, viz č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIM/KAN ze dne 10. 3. 2020. 

 

 

55 5 .

1 2 3 4 5

 

            

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.