Historie školy


Škola byla založena při jablonecké farnosti v roce 1992.

Zakladateli byli pedagog a dlouholetý děkan Římskokatolické farnosti v Jablonci nad Nisou pater Antonín Bratršovský a učitelka Mgr. Jana Kocourková. Velkou roli sehrála také podpora přátel školy z města Weinfelden, kanton Thurgau ve Švýcarsku, v čele s kanovníkem Theo Scherrerem, kteří opakovaně poskytli prostředky na rekonstrukci budovy v Saskově ulici a v podpoře školy pokračují dodnes. Se zřízením školy pomáhal i tehdejší biskup litoměřický Josef Koukl.

 

Rok 1992: Začátek výuky v provizorních prostorách a pronájmu.

 

27. září 1995: Slavnostní otevření hlavní budovy v Saskově ulici 34/2080 po rekonstrukci z velké části uhrazené švýcarským spolkem Pro Gablonz.

 

2002 až 2003: Další rekonstrukce budovy v Saskově ulici po nečekaném objevení skrytých vad stavby.  

 

Rok 2003: Přejmenování školy na Základní katolická škola majora Rudolfa Háska na památku významného předválečného občana Jablonce nad Nisou, ruského legionáře české národnosti, exportéra, účastníka protinacistického i protikomunistického odboje a exilového organizátora.

 

Rok 2006: Biskupství litoměřické se stává zřizovatelem školy.

 

2006 až 2007: Oslavy 15. výročí založení školy.

 

16. května 2006 zemřel P. Antonín Bratršovský.

 

2011 až 2012: Oslavy 20. výročí založení školy.

 

V prosinci 2011 opouští školu zakládající a dlouholetá ředitelka Mgr. Jana Kocourková.

 

Kalendářní rok 2012 začíná s novým vedením v čele s PhDr. Janinou Křimskou.

 

2012 až 2013 z důvodu havárie stropu probíhá výuka 5. ročníku a celého 2. stupně v provizorních prostorách v Uhelné ulici.

 

Rok 2013: Rekonstrukce stropů v budově v Saskově ulici.

 

Od 1. září 2013 nese škola čestný název jednoho ze zakladatelů, děkana patera Antonína Bratršovského.

 

Do 7. července 2014 1. stupeň naší základní školy dlouhodobě sídlil v dobře známé Háskově vile (Průběžná 12/368) postavené ve třicátých letech dvacátého století.

 

V červenci 2014 zřizovatel školy Biskupství litoměřické předalo Základní škole A. Bratršovského k užívání nově zakoupenou budovu v Opletalově ulici č. p. 4/1266 v Jablonci nad Nisou, která od 1. září 2014 slouží pro vzdělávání žáků 1. stupně.

 

Rok 2017: Oslavy 25. výročí založení školy.

 

Rok 2019: Vybudování školního sportovního hřiště u budovy v Opletalově ulici.


                   

  

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

イージースライド 人気色
© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.