Partneři ze Švýcarska

Téměř od samého začátku existence naší školy nás významně finančně, ale i duchovně podporují přátelé ze švýcarského města Weinfelden nedaleko Bodamského jezera. Pro pomoc škole založili v roce 1992 spolek Pro Gablonz (Verein „Pro Gablonz“). Rozhodující částka na úvodní rekonstrukci a pozdější další opravy budovy v Saskově ulici, i pokračující podpora prázdninových výměn a zlepšování vybavení školy jsou jejich obrovskou zásluhou.

Členy spolku Pro Gablonz je skupina obětavých lidí, kteří svým zájmem a péčí o školu rozptylují naše zjednodušené představy o švýcarské „chladnosti“. Weinfeldenský farář, kanovník Theo Scherrer, je i po svém emeritování aktivním pomocníkem školy. Mezi představiteli spolku jsou dlouhodobě nejaktivnější manželé Ruth a Hanspeter Zimmerli. Představenstvo „Pro Gablonz“ má v současné době toto složení:

Theo Scherrer – viceprezident

Ruth Zimmerli – pokladník


Gérard Bilger – aktuár


Brigitte Reischmann – člen představenstva


Spolek bude volit nového prezidenta v květnu 2012.


Historie spolku Pro Gablonz
V roce 1992 přišla z organizace Kirche in Not (Ostpriesthilfe) do Švýcarska žádost o podporu východoevropským církvím po pádu železné opony. Švýcarští biskupové chtěli, aby se i místní farnosti zapojily do pomoci.
Na základě tohoto podnětu se v červnu 1992 vydala delegace z naší katolické farnosti Weinfelden na návštěvu České republiky. Cílem bylo seznámit se s dvěma projekty pomoci. Jeden se týkal Mělníka, druhý Jablonce. Po rozhovorech, především s P. Antonínem Bratršovským, jsme se rozhodli, že pomůžeme Jablonci.
V červenci 1992 byl ve Weinfeldenu založen spolek „Pro Gablonz“ a zahájena sbírka na přestavbu domu v Saskově ulici.
Jedna Švýcarka přišla s nápadem, že by se neměly jen poslat peníze do Jablonce, ale seznamovat švýcarské děti s jejich českými vrstevníky. Tak vznikla myšlenka dětských výměnných pobytů („Jugendaustauch“).
V květnu 1993 navštívilo asi 45 dětí i dospělých poprvé Jablonec. Všichni jsme byli nadšeni velkou pohostinností Čechů. Od té doby se konaly pravidelné týdenní návštěvy – vždy jeden rok v Čechách, druhý ve Švýcarsku.
Byly shromážděny prostředky na přestavbu starého domu v Saskově ulici, a v září 1993 se delegace asi 6–8 osob ze Švýcarska zúčastnila slavnostního posvěcení stavby.
V roce 2000 jsme dostali zprávu, že v rekonstruované budově se objevily závady. Znovu jsme se rozhodli pomoci a na budově školy vzniklé díry „utěsnit“. Proto v roce 2002 proběhlo asi 4–6 návštěv Jablonce (několikrát Ruth a Hanspeter Zimmerli, jedenkrát Theo Scherrer s Kurtem Reinhardem), které sledovaly průběh oprav. Od této druhé renovace se zdá být budova v pořádku, bez vážných nových škod. Máme z toho přirozeně velkou radost.
Ruth Zimmerli 16. prosince 2011
(pozn. pro redaktory webu – nejde o doslovný překlad, v některých místech je to spíš převod textu kvůli snazšímu porozumění nezasvěceného čtenáře. Reklamace a připomínky u B. Tichého)

Obr. 1
Budova školy v roce 1992
Obr. 2
Škola v roce 1993
Obr. 2A
Škola v roce 2003
Obr. 3
Bohoslužba při požehnání školy v roce 1993
Obr. 4
Přestřižení pásky při otevření školy 1993. Vlevo P. Theo Scherrer, vpravo biskup František Lobkowicz
Obr. 5
Švýcaři na Ještědu asi 2007 (zleva: ? pí uč. Bobková?, Hanspeter Zimmerli, Jana Kocourková, Ruth Zimmerli, Gérard a Heidi Bilger, Theo Scherrer, pí Jelínková)
Obr. 6
Vedení spolku Pro Gablonz u Háskovy vily (ca 2007): 1. zleva Gérard Bilger (aktuár), 3. zleva Theo Scherrer (místopředseda), vpravo Hanspeter Zimmerli (prezident do 2011), Ruth Zimmerli (pokladní)
Obr. 7
U rodiny Zimmerli na terase (2008)
Obr. 8
Vlevo Brigitte Reischmann, členka spolku

Bild1
Bild2
Bild2a
Bild3
Bild4
Bild5
bild6
Bild7
Bild8


Následující text slouží zároveň i k procvičení němčiny. O spolku jej napsal emeritní farář města Weinfelden, kanovník Theo Scherrer, pro web farnosti Weinfelden.

Der Verein „Pro Gablonz“
Gablonz ist eine Stadt in Tschechien mit knapp 50‘000 Einwohnern. Sie ist in nordöstlicher Richtung 100 Km von Prag entfernt, in der Nähe des polnischen Grenzflusses Neisse.

Im Juni 1992 – nach der Öffnung des Ostens – hat unsere Pfarrei beschlossen, die Patenschaft für den Aufbau einer katholischen Schule zu übernehmen. Man wählte bewusst ein Projekt aus, das den Mitchristen in der 2.Welt zu gut kommen sollte. In der Schule finden rund 120 Schüler und Schülerinnen von der 1.bis zur 9.Klasse Aufnahme.

Gleichzeitig wurde der Verein „Pro Gablonz“ gegründet. Spenden an den Verein sind steuerlich im Kanton Thurgau zu 100% abzugsberechtigt.

Parallel zum Verein, jedoch von ihm unabhängig, haben die Seelsorgeverantwortlichen einen jährlichen so genannten „Jugendaustausch“ ins Leben gerufen, der alternierend in Gablonz und in Weinfelden durchgeführt wird und eine Woche dauert. Dadurch soll der Kontakt mit den beiden Pfarreien gepflegt und aufrecht erhalten werden.

http://www.kath-tg.ch/pfarreien/kirche-st-johannes-weinfelden-weinfelden/ueber-uns/vereine-und-gruppen/pro-gablonz.html


    

           

           

 

           

 

            

                   

           

                       

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

Matthew Stafford jerseys Mitchell Trubisky jerseys Odell Beckham Jr. jerseys Rob Gronkowski jerseys Russell Wilson jerseys T.J. Watt jerseys Todd Gurley II jerseys Tom Brady jerseys Von Miller jerseys
© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.