Hodnoty školy


 

 

Základní škola Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou

Vize
Jsme základní devítiletá škola, která ve spolupráci s rodinou poskytuje žákům kvalitní vzdělání a současně je i vychovává k orientaci na tradiční hodnoty.
Preferujeme menší počet žáků ve třídách a vytváříme jim bezpečné prostředí.
Hodnoty školy vycházejí z křesťanské tradice a z úcty k člověku.

Klademe důraz zejména na:

Úctu k životu ve všech jeho stadiích a formách

Vnímavost k potřebám druhého a schopnost oběti

Pravdu, vytrvalost, trpělivost

Spravedlnost, poctivost, zodpovědnost

Nesobeckost a schopnost spolupráce

Schopnost radovat se, žasnout, být vděčný

Úctu k legitimním autoritám

 

Poslání

Poskytujeme žákům hodnotovou orientaci založenou na křesťanské tradici.

Přijímáme žáky bez ohledu na vyznání i žáky nevěřící nebo z nevěřících rodin.

Záleží nám na dobrých vzájemných vztazích mezi žáky, učiteli a rodiči.

Úspěch vzdělání a výchovy závisí na spolupráci s rodinou, proto tuto spolupráci považujeme za klíčovou.

Preferujeme menší počet žáků ve třídách, vytváříme jim bezpečné prostředí.

Vedeme žáky k dobrému vztahu k přírodě, životnímu prostředí i k výsledkům lidské práce prostřednictvím etické, estetické a environmentální výchovy.

Jako alternativu k etické výchově je možné si zvolit výchovu náboženskou.

Vedeme žáky i k smysluplnému využívání volného času prostřednictvím zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.

 

Připravujeme žáky na střední školy i pro samostatný život.

 


 

            

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.