Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

Základní škola Antonína Bratršovského je plně organizovaná devítiletá základní škola.

Maximální počet žáků ve třídách je 22.

Výjimečnost naší školy spočívá v tom, že nabízímenejenom kvalitní a moderní výuku, ale také výchovu orientovanou na tradiční křesťanské hodnoty – lásku, důstojnost a úctu k člověku a k životu ve všech jeho formách. Vedeme žáky k vnímavosti k potřebám druhého, učíme respektovat jedinečnost lidské bytosti. Každého žáka přijímáme pozitivně a uvědomujeme si, že každý z nich je jedinečný.

Jedním z důvodů, proč rodiče stále více vyhledávají školu s menším počtem žáků, je ten, že se snaží najít pro vzdělávání svého dítěte bezpečné prostředí, ve kterém nabude nejenom kvalitních znalostí a k životu potřebných kompetencí, ale ve kterém také nezanikne osobitost a jedinečnost každého žáka. Naši školu nejlépe charakterizuje právěnadstandartní péče o každého jednotlivce, moderní vybavení, bezpečné prostředí a velmi úzká partnerská spolupráce s rodiči.

Naše škola je otevřená pro všechny žáky. Naprostá většina současných žáků je z nevěřících rodin, které si přejí pro své děti nejenom kvalitní vzdělávání, ale také přátelské prostředí a výchovu v duchu zásad etického chování, případně základní náboženskou nauku pro získání širšího rozhledu a růst osobnosti dle vlastního zvážení.

V současné době škola zůstává věrná své letité tradici výchovy v duchu zásad etického chování, nadále věnuje pozornost výuce cizích jazyků, a zároveň v souladu s požadavky dnešní doby přichází s nabídkou většího počtu vyučovacích hodin pro přírodovědné předměty,maximální pozornost věnuje výuce matematiky a informatiky.

Dlouhodobě sídlíme ve dvou budovách.

1. stupeň: Opletalova 1266/4, 466 01 Jablonec nad Nisou (růžová budova nad hlavní poštou)

2. stupeň: Saskova 34/2080, 466 01 Jablonec nad Nisou (modrá budova v ulici pod letním kinem)

Na tělesnou výchovu využívají žáci 1. i 2. stupně Městskou halu v Jablonci nad Nisou, Tělovýchovnou jednotu Sokol a Atletickou halu Střelnice. Během hezkého počasí chodí žáci na tělesnou výchovu na nově vybudované školní sportovní hřiště v Opletalově ulici (budova 1. stupně). Výuka plavání probíhá v Městském bazénu v Jablonci nad Nisou. Bruslení na Zimní stadionu v Jablonci nad Nisou.

Na obědy chodí žáci ze Saskovy ulice do Scolarestu, zařízení školního stravování, spol. s r. o., ŠJ Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou. Pro žáky z Opletalovy ulice se obědy dovážejí ze Scolarestu přímo do školy, kde je školní jídelna – výdejna.

Od školního roku 2011 – 2012 funguje v naší škole školní klub, a to na 1. i 2. stupni.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Antonína Bratršovského s motivačním názvem „Škola pro život“, č. j.: ZŠAB 01/09/2021, který byl pedagogickým sborem vypracován v souladu s rámcovým vzdělávacím programem (RVP ZV: č. j. 31 504/2004 – 22, ve znění pozdějších úprav).

Za vzdělávání v naší škole se platí školné ve výši 900 Kč měsíčně (9 000 Kč za jeden školní rok).

V rámci školného nabízíme bezplatné služby školní družiny a kroužky ve školním klubu.

Škola nabízí:

Kvalitní vzdělání a menší počet žáků v třídních kolektivech (maximální počet 22 žáků ve třídě)

Nadstandartní péči a individuální přístup k žákům

Bezpečné prostředí, přátelské partnerské vztahy

Otevřenost k moderním trendům vzdělávání

Mimořádnou přípravu pro studium na středních školách formou posílené výuky Matematiky

Volitelnost předmětů Etická výchova nebo Náboženství – vždy dle zájmu žáků a jejich rodičů

Jazyky – Anglický jazyk (od 1. ročníku), druhý cizí jazyk od 6. ročníku - Německý  jazyk

Ve školní družině a školním klubu mají již od brzkého rána žáci možnost pobytu v bezpečném prostředí, kde se mohou soustředit na výuku, konzultovat s učiteli domácí úkoly a případné nejasnosti. Ve volném čase si žáci vybírají z bohaté nabídky školních kroužků.

Každý žák je individualita, a jako takovou ho přijímáme, pomáháme objevovat sama sebe a rozvíjet své schopnosti. Používáme moderní výukové metody, vedeme žáky ke kritickému myšlení, k řešení problémů, úvahám a hledání odpovědí. Přitom se snažíme jim naslouchat a vést k dodržování morálních zásad, především k pozornosti a toleranci k člověku a k slušnému chování obecně. Naší prioritou není přeplněná třída, a proto máme na své žáky dostatek času k individuálnímu přístupu, a to jak k žákům mimořádně nadaným, tak k žákům se specifickými poruchami učení.


 

    

           

           

 

            

                   

           

                       

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

Matthew Stafford jerseys Mitchell Trubisky jerseys Odell Beckham Jr. jerseys Rob Gronkowski jerseys Russell Wilson jerseys T.J. Watt jerseys Todd Gurley II jerseys Tom Brady jerseys Von Miller jerseys
© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.