Stravování

AKTUÁLNÍ JÍDELNÍČKY PRO 1. - 5. ROČNÍK

STRAVOVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Stravovací služby pro naši školu zajišťuje společnost Scolarest, zařízení školního stravování, spol. s r. o.,

ŠJ Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou.

 

2. stupeň bude ve školním roce 2021/2022 na obědy docházet v doprovodu dozorujícího učitele přímo do restaurace Scolarestu (5 minut cesty od školy, výběr ze tří jídel).

Žáci se přihlásí přímo u dodavatele a jejich platby se provádí přímo společnosti Scolarest.

Aktuální přihlášku ke stravování s individuálním variabilním symbolem žáci dostávají na konci školního roku pro následující školní rok.

Noví žáci se přihlašují přímo u Scolarestu, kde dostanou přihlášku s tímto individuálním variabilním symbolem.

 

Platbu stravného za září proveďte hotově vložením peněz na čipovou kartu, kterou obdržíte po přihlášení přímo ve společnosti Scolarest.

Platby na další měsíce proveďte nejpozději do 25. dne měsíce předchozího.

Příklad: Platbu na říjen nutno provést do 25. září 2021, platbu na listopad do 25. října 2021 atd. ...

 

Žáci 1. – 5. ročníku se budou ve školním roce 2021/2022 stravovat v budově v Opletalově ulici.   

Dodavatel stravy sám stravu do školy dopraví.

Evidence obědů (přihlášení – odhlášení) bude prováděna přes školu.

Odhlášení obědů se provádí nejpozději daný den do 7.30 hodin telefonicky (732 305 138) či osobně ve školní družině.

Platby probíhají na účet školy u Fio banky, a. s. pod variabilním symbolem následujícím způsobem.

Číslo účtu: 2700251264/2010

Variabilní symbol: XDDMMRR

X je třída, DD je den narození dítěte, MM je měsíc narození dítěte a RR je rok narození dítěte.

Příklad 1: žák 2. ročníku narozený 5. 6. 2014: 2050614

Příklad 2: žák 5. ročníku narozený 10. 11. 2010: 5101110

Do popisu vždy uveďte: příjmení + jméno – stravné

Přihlášku ke stravování dostanete od třídní učitelky a také ji naleznete zde na webu školy.

 

Platbu stravného za září proveďte nejpozději do 7. září 2021 (záloha: 550 Kč)

Platby na další měsíce proveďte nejpozději do 25. dne měsíce předchozího.

Příklad: Platbu na říjen nutno provést do 25. září 2021, na listopad do 25. října 2021 atd. ...

 

Přeplatky a nedoplatky budou vyrovnávány jednou do roka, a to vždy ke konci školního roku (k 30. 6.).

Na základě podání písemné žádosti zákonného zástupce budou peníze vráceny zpět na účet (viz příloha: „Žádost o vyplacení zůstatku na stravovacím kontě“), nebo budou převedeny do dalšího období.

 

Jakékoliv další informace ke stravování Vám poskytne vedoucí školní restaurace pan Petr Pospíšil na telefonech: 483 443 266, 731 438 423

 

Přihláška ke stravování

Žádost o vyplacení zůstatku na stravovacím kontě

Vnitřní řád školní jídelny 

Ovoce a zelenina do škol

 

 

 

 

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

 

            

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.