Novinky

TRÉNOVALI JSME NA SOUTĚŽ

O pracovních činnostech 7. a 8. třídy jsme trénovali jízdy zručnosti na "Soutěž mladých cyklistů", která se koná ve čtvrtek 26. dubna na jabloneckém dětském dopravním hřišti. Trénink byl velmi potřebný, protože v loňském roce se nám na soutěži bez problémů dařila teoretická část, a to pravidla provozu na pozemních komunikacích. Druhá část, jízdy zručnosti, už byla horší. V letošním roce to díky nácviku bude určitě lepší, držtě nám palce!

Dana Tkáčová 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ve středu 11. dubna se od 16.00 do 18.00 hodin konají třídní schůzky 5. ročníku a 2. stupně v Saskově ulici. Ve čtvrtek 12. dubna, také od 16.00 do 18.00 hodin, se konají třídní schůzky 1. stupně v Opletalově ulici.

Ředitelka základní školy PhDr. Janina Křimská vyhlašuje v souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb. v pondělí 30. dubna a v pondělí 7. května 2018 ředitelské volno.

Ředitelské volno

DEN PRO JAMESE 2018

Poslední den před jarními prázdninami patřil v naší škole již tradičnímu projektu, jehož cílem je finanční podpora chlapce Jamese z Bangladéše. Vzdělávací, hudební a tvořivé dílny byly letos věnovány 100. výročí vzniku ČSR. V rámci tohoto dopoledne se podařilo na 1. a na 2. stupni vybrat celkovou částku        13 000,- Kč, která bude použita na finanční pokrytí vzdělání a potřeb pro Jamese a také na zakoupení praktických dárků pro chudé bangladéšské rodiny.

Děkujeme všem žákům, pedagogům, rodičům i prarodičům, kteří se aktivně zapojili do tohoto projektu.

Tým ZŠ AB

 

PROJEKTU KROKUS

Naši žáci 8. a 9. ročníku se v letošním školním roce zapojili do celosvětového projektu Krokus.  Na podzim zasadili jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během 2. světové války. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února - kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu.

Mgr. Štěpánka Fabiánová

 

PAMÁTNÍK TEREZÍN

Ve čtvrtek 8. 2. jsme s žáky 7., 8. a 9. ročníku navštívili Památník v Terezíně. Nejdříve jsme v Muzeu ghetta sledovali přednášku o životě dětí v Terezíně za 2. světové války, mohli jsme obdivovat obrázky Helgy Weissové, která se do Terezína dostala ve 12 letech. S průvodcem jsme prošli městem a navštívili Magdeburské kasárny. Cesta po městě končila u židovského hřbitova a prohlédli jsme si márnici s kolumbáriem. Autobus nás pak převezl k Malé pevnosti Terezín, kde jsme si prohlédli nejdůležitější části této památky. Tato exkurze probíhala v rámci projektu Krokus, kterým si připomínáme oběti holocaustu.

Pavla Lejsková, Šimon Petrák a Tadeáš Paldus (fotografie)

 

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K UCTĚNÍ OBĚTÍ HOLOKAUSTU

V pátek 26. 1. 2018 se děvčata z devátého ročníku zúčastnila slavnostního setkání k uctění památky obětí holocaustu v Jablonci nad Nisou. Vzpomínkový akt se uskutečnil u památníku, které se nachází na místě, kde stávala židovská synagoga. Vyslechli jsme projev náměstka primátora Lukáše Pletichy, byly položeny květiny a minutou ticha všichni přítomní uctili památku obětí šoa. Celý obřad byl ukončen státní hymnou.

Žáci 8. a 9. ročníku se zapojili do projektu Krokus a ještě je v únoru čeká exkurze do Památníku Terezín.

Pavla Lejsková

 

POMÁHÁME S ADROU

Díky penězům navíc, které se nám podařilo vybrat v minulém školním roce během Dortového dne pro Jamese (chlapec z Bangladéše, kterého naše škola "adoptovala" v rámci Adresného dárcovství, které organizuje Adra, o. p. s.), se nám podařilo zakoupit pro chudé lidi z Bangladéše: člun pro pana Barikdera, šicí stroj pro paní Ritchel, nádobí pro paní Sukhinu.

Děkujeme všem dětem a rodičům za podporu, díky které jsou tito lidé šťastnější!

Společně děláme svět lepším.

Michaela Fleišmanová 

 

 

STAVEBNICE BOFFIN - DAR JABLOTRONU ŠKOLE

úterý 18. prosince 2017 jsme měli příležitost přivítat u nás ve škole zástupce jablonecké firmy Jablotron. Při této příležitosti nám předali dar v podobě deseti elektronických stavebnic Boffin, které se naší škole rozhodli věnovat. Žáci 8. ročníku měli ihned možnost si stavebnice vyzkoušet, takže jsme slyšeli zvuk sirény, viděli světelný signál a spustili zvonek u dveří. Firmě Jablotron velmi děkujeme za dar, který zkvalitní výuku fyziky a pomůže probudit větší zájem a rozvíjet elektrotechnické schopnosti žáků! Již nyní se žáci mohou těšit na soutěž se stavebnicemi, kterou bude firma Jablotron pořádat na jaře.

PhDr. Janina Křimská, ředitelka školy

 

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ V MĚSTSKÉM DIVADLE

V neděli 7. ledna se konalo v divadle Tříkrálové zpívání. Během vystoupení se na pódiu vystřídalo šest dětských pěveckých sborů včetně našich Fialenek, které si na závěr s publikem zazpívaly koledy My tři králové a Narodil se Kristus Pán.

Romana Halamová 

SETKÁNÍ NA TŘI KRÁLE S PANEM DĚKANEM

Christus mansionem benedicat (K + M + B 2018) požehnal i letos naší škole pan děkan Oldřich Kolář. Vysvětlili jsme si význam známého nápisu i celého svátku. Největším zážitkem byla pro některé nová zkušenost s kadidlem a svěcenou vodou.
Andrea Choutková

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 17. A 18. LEDNA 2018

Ve středu 17. ledna se od 16.00 do 18.00 hodin konají třídní schůzky 5. ročníku a 2. stupně v Saskově ulici. Ve čtvrtek 18. ledna se také od 16.00 do 18.00 hodin konají třídní schůzky 1. stupně v Opletalově ulici.

Rodiče srdečně zveme!    

ADÉLA TICHÁ Z 8. TŘÍDY SE ZÚČASTNÍ ZIMNÍ OLYMPIÁDY

Adéle Tiché se podařilo nominovat se na Zimní olympiádu dětí a mládeže 2018, která se koná v Pardubickém kraji. Adéla bude součástí výpravy za Liberecký kraj a bude závodit ve snowboardingu. Olympiáda se koná poslední týden v lednu, 29. ledna - 1. února 2018. Držíme palce!

Dana Tkáčová 

 

188 16 .

3 4 5 6 7 8 9

           

           

            

            

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.