Novinky

PROJEKTU KROKUS

Naši žáci 8. a 9. ročníku se v letošním školním roce zapojili do celosvětového projektu Krokus.  Na podzim zasadili jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely během 2. světové války. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února - kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu.

Mgr. Štěpánka Fabiánová

 

PAMÁTNÍK TEREZÍN

Ve čtvrtek 8. 2. jsme s žáky 7., 8. a 9. ročníku navštívili Památník v Terezíně. Nejdříve jsme v Muzeu ghetta sledovali přednášku o životě dětí v Terezíně za 2. světové války, mohli jsme obdivovat obrázky Helgy Weissové, která se do Terezína dostala ve 12 letech. S průvodcem jsme prošli městem a navštívili Magdeburské kasárny. Cesta po městě končila u židovského hřbitova a prohlédli jsme si márnici s kolumbáriem. Autobus nás pak převezl k Malé pevnosti Terezín, kde jsme si prohlédli nejdůležitější části této památky. Tato exkurze probíhala v rámci projektu Krokus, kterým si připomínáme oběti holocaustu.

Pavla Lejsková, Šimon Petrák a Tadeáš Paldus (fotografie)

 

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ K UCTĚNÍ OBĚTÍ HOLOKAUSTU

V pátek 26. 1. 2018 se děvčata z devátého ročníku zúčastnila slavnostního setkání k uctění památky obětí holocaustu v Jablonci nad Nisou. Vzpomínkový akt se uskutečnil u památníku, které se nachází na místě, kde stávala židovská synagoga. Vyslechli jsme projev náměstka primátora Lukáše Pletichy, byly položeny květiny a minutou ticha všichni přítomní uctili památku obětí šoa. Celý obřad byl ukončen státní hymnou.

Žáci 8. a 9. ročníku se zapojili do projektu Krokus a ještě je v únoru čeká exkurze do Památníku Terezín.

Pavla Lejsková

 

POMÁHÁME S ADROU

Díky penězům navíc, které se nám podařilo vybrat v minulém školním roce během Dortového dne pro Jamese (chlapec z Bangladéše, kterého naše škola "adoptovala" v rámci Adresného dárcovství, které organizuje Adra, o. p. s.), se nám podařilo zakoupit pro chudé lidi z Bangladéše: člun pro pana Barikdera, šicí stroj pro paní Ritchel, nádobí pro paní Sukhinu.

Děkujeme všem dětem a rodičům za podporu, díky které jsou tito lidé šťastnější!

Společně děláme svět lepším.

Michaela Fleišmanová 

 

 

STAVEBNICE BOFFIN - DAR JABLOTRONU ŠKOLE

úterý 18. prosince 2017 jsme měli příležitost přivítat u nás ve škole zástupce jablonecké firmy Jablotron. Při této příležitosti nám předali dar v podobě deseti elektronických stavebnic Boffin, které se naší škole rozhodli věnovat. Žáci 8. ročníku měli ihned možnost si stavebnice vyzkoušet, takže jsme slyšeli zvuk sirény, viděli světelný signál a spustili zvonek u dveří. Firmě Jablotron velmi děkujeme za dar, který zkvalitní výuku fyziky a pomůže probudit větší zájem a rozvíjet elektrotechnické schopnosti žáků! Již nyní se žáci mohou těšit na soutěž se stavebnicemi, kterou bude firma Jablotron pořádat na jaře.

PhDr. Janina Křimská, ředitelka školy

 

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ V MĚSTSKÉM DIVADLE

V neděli 7. ledna se konalo v divadle Tříkrálové zpívání. Během vystoupení se na pódiu vystřídalo šest dětských pěveckých sborů včetně našich Fialenek, které si na závěr s publikem zazpívaly koledy My tři králové a Narodil se Kristus Pán.

Romana Halamová 

SETKÁNÍ NA TŘI KRÁLE S PANEM DĚKANEM

Christus mansionem benedicat (K + M + B 2018) požehnal i letos naší škole pan děkan Oldřich Kolář. Vysvětlili jsme si význam známého nápisu i celého svátku. Největším zážitkem byla pro některé nová zkušenost s kadidlem a svěcenou vodou.
Andrea Choutková

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 17. A 18. LEDNA 2018

Ve středu 17. ledna se od 16.00 do 18.00 hodin konají třídní schůzky 5. ročníku a 2. stupně v Saskově ulici. Ve čtvrtek 18. ledna se také od 16.00 do 18.00 hodin konají třídní schůzky 1. stupně v Opletalově ulici.

Rodiče srdečně zveme!    

ADÉLA TICHÁ Z 8. TŘÍDY SE ZÚČASTNÍ ZIMNÍ OLYMPIÁDY

Adéle Tiché se podařilo nominovat se na Zimní olympiádu dětí a mládeže 2018, která se koná v Pardubickém kraji. Adéla bude součástí výpravy za Liberecký kraj a bude závodit ve snowboardingu. Olympiáda se koná poslední týden v lednu, 29. ledna - 1. února 2018. Držíme palce!

Dana Tkáčová 

 

VÁNOČNÍ TURNAJE V MĚSTSKÉ HALE

Poslední den před vánočními prázdninami jsme pojali sportovně. Po ranních vánočních besídkách ve třídách a rozdání dárečků jsme přešli do městské haly, kde jsme sehráli turnaje ve florbale a ping-pongu.

Vítězem florbalového turnaje se stali sedmáci, když ve finále porazili osmáky. Nejlepším stolním tenistou je Marek Blahout, druhé místo patří Lukáši Šepsovi, třetí skončila paní učitelka Carola Ahneová. Gratulujeme!

Dana Tkáčová

 

VÁNOČNÍ KONCERT FIALENEK V KOSTELE POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

V páterk 15. prosince se konal v kostele Povýšení Svatého kříže koncert dětského sboru Fialenky pod vedením Romany Halamové. Zaplněný kostel si poslechl vánoční i dětské písničky v podání žáků naší školy.

Dana Tkáčová 

 

VÁNOČNÍ KONCERT FIALENEK

Srdečně Vás zveme na každoroční vánoční koncert dětského pěveckého sboru FIALENKY. Koncert se koná 15. prosince 2017 od 17.00 hod v Kostele Povýšení svatého kříže.

Romana Halamová, vedoucí sboru

Pozvánka 

185 16 .

3 4 5 6 7 8 9

            

           

           

           

                   

           

            

              

              

                  

    

        

            

            

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.