Družina

O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Školní družina je místem, kde děti tráví většinu volného času. Snažíme se, aby se tu cítily dobře a našly zajímavou a smysluplnou náplň tohoto času.

Školní družina při Základní škole Antonína Bratršovského, Saskova 34/2080, 466 01 Jablonec nad Nisou

pracoviště: Opletalova 1266/4, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Kontakt:

Základní škola Antonína Bratršovského

Opletalova 1266/4

466 01 Jablonec nad Nisou

Telefon do školní družiny a na odhlašování obědů: 732 305 138

Vychovatelky:

Bc. Ilona Abrahamová  - vedoucí vychovatelka ve školní družině

Mgr. Myroslava Sabadosh - vychovatelka ve školní družině

Jana Ranglová - vychovatelka ve školní družině

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6.30 - 7.40 hod (vpouštění dětí do školy do 7.20 hod)

Odpolední družina: 11.40 - 16.30 hod (v pátek do 16.10)

Prosíme rodiče, aby své děti vyzvedávali do 13.30 nebo až po 15.00 hod, nenarušujte prosím činnost školní družiny.

 

Kapacita školní družiny: 45 dětí, děti jsou rozděleny do dvou oddělení.

 

Přihlášení dítěte do školní družiny, školního klubu:

Do školní družiny je možno přihlásit dítě, které navštěvuje 1. - 2. ročník naší školy, a to prostřednictvím zápisového lístku k tomuto určenému.

Do školního klubu je možno přihlásit dítě, které navštěvuje 3. - 9. ročník naší školy, a to prostřednictvím zápisových lístků k tomu určených.

Do školní družiny a školního klubu jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Odhlášení dítěte ze ŠD, školního klubu je nutné učinit písemně.

 

Uvolnění dítěte ze školní družiny:

Žádost o uvolnění ze ŠD

Uvolnění dítěte ze ŠD mimo čas uvedený v zápisním lístku je možné pouze prostřednictvím formuláře k tomuto určenému.

Žáka je možné ze ŠD odhlásit v pololetí školního roku, nebo na základě nenadálých situací kdykoli v průběhu školního roku.

Dokumenty školní družiny:

Zápisní lístek školní družina 1_2 třída

Zápisní lístek školní klub 3_4_třída

Zápisí lístek školní klub 5_9 třída 

Řád ŠD.pdf

ŠVP ŠD pdf

Kroužky probíhající v rámci školní družiny a školního klubu 

DĚTSKÝ DEN V ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Tvoření z ovoce. 

Ilona Abrahámová

 

MALUJEME NA HEDVÁBÍ - POLŠTÁŘEK

Závěrečné hodiny malování na hedvábí věnujeme malbě konturou a zdobení povlaku na polštář.

Těšíme se na hotové dárky pro naše blízké...

Ilona Abrahámová

 

AHOJ ZEMĚ

ZVLÁDLI JSME MALOVÁNÍ VOSKEM

Včera jsme vyzkoušely s děvčaty voskovou batiku, zatím na bavlněné plátno. Novou techniku se nám podařilo zvládnout.

Ilona Abrahámová

 

 

BĚH TERRYHO FOXE

V době kdy se konal zápis do prvních tříd si žáci 3.A, 3.B. a 4.třídy připomněli postavu kanadského sportovce, který se nevzdal a bojoval s nemocí aktivním přístupem - během Maratonu naděje. Součástí akce bylo i sepsání poselství, které je umístěné ve škole a kresba na chodník, kde mohli žáci vyjádřit své osobní pocity po doběhnutí do cíle. Dnes budou předány diplomy těm nejlepším... za zmínku stojí pochvala Adamovu Kuchtovi, který se také zúčastnil a trať absolvoval dvakrát s asistentem. 

Ilona Abrahámová 

 

 

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ VOSKEM

Včera na kroužku děvčata bravurně zvládla novou techniku malby na hedvábí - voskovou techniku. 

Ilona Abrahámová 

 

STOLNÍ TENIS V DRUŽINĚ

Jarní počasí stále přetlačuje paní zima, ale my se ve školním klubu nenudíme, stačí přesunout pár lavic a .....vše poznáte jistě samy.

Ilona Abrahámová

 

VELIKONOČNÍ VÝZDOBA

Velikonoční výzdoba, kterou s dětmi vytvářely paní vychovatelky Jana Ranglová a Myroslava Sabadosh.

 

TURNAJ V ŠACHU A DESKOVÝCH HRÁCH

Dva týdny soupeřily děti ze školní družiny a školního klubu v turnaji v šachu a deskových hrách. Teprve finále rozhodlo a třech nejlepších.

Od konce minulého týdne známe vítěze turnaje v šachu:

1. místo - Matyáš Gaisler

2. místo - Jakub Hlubuček

3. místo - Matyáš Doležal

Ilona Abrahámová 

 

ŠPERKY Z HEDVÁBÍ

Je to již několik lekcí, kdy se věnujeme výrobě "šperků" z hedvábí. Pracovní postup je náročnější a musím děvčata pochválit, že od návrhu až po realizaci šperku mají stále zájem úkol dokončit. Zde jsou první předběžné výsledky.

Ilona Abrahámová 

 

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Námořníci, princezny, baletky, zpěvačky, sportovci, vodník a další pohádkové postavy ovládly prostory školní družiny. Při tanci a soutěžích jsme si užili pěkné odpoledne. 

Ilona Abrahámová 

 

125 11 .

1 2 3 4

 

 

 

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.