Družina

O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Školní družina je místem, kde děti tráví většinu volného času. Snažíme se, aby se tu cítily dobře a našly zajímavou a smysluplnou náplň tohoto času.

Školní družina při Základní škole Antonína Bratršovského, Saskova 34/2080, 466 01 Jablonec nad Nisou

pracoviště: Opletalova 1266/4, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Kontakt:

Základní škola Antonína Bratršovského

Opletalova 1266/4

466 01 Jablonec nad Nisou

Telefon do školní družiny a na odhlašování obědů: 732 305 138

Vychovatelky:

Mgr. Myroslava Sabadosh - vychovatelka ve školní družině

Michaela Koťátková - vychovatelka ve školní družině

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6.30 - 7.40 hodin (vpouštění dětí do školy do 7.20 hodin)

Odpolední družina: 11.40 - 16.30 hodin (v pátek do 16.00 hodin)

Prosíme rodiče, aby své děti vyzvedávali do 13.30 hodin nebo až po 15.00 hodin, nenarušujte prosím činnost školní družiny.

 

Kapacita školní družiny: 45 dětí, děti jsou rozděleny do dvou oddělení.

 

Přihlášení dítěte do školní družiny, školního klubu:

Do školní družiny je možno přihlásit dítě, které navštěvuje 1. - 2. ročník naší školy, a to prostřednictvím zápisového lístku k tomuto určenému.

Do školního klubu je možno přihlásit dítě, které navštěvuje 3. - 9. ročník naší školy, a to prostřednictvím zápisových lístků k tomu určených.

Do školní družiny a školního klubu jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Odhlášení dítěte ze ŠD, školního klubu je nutné učinit písemně.

 

Uvolnění dítěte ze školní družiny:

Žádost o uvolnění ze ŠD

Uvolnění dítěte ze ŠD mimo čas uvedený v zápisním lístku je možné pouze prostřednictvím formuláře k tomuto určenému.

Žáka je možné ze ŠD odhlásit v pololetí školního roku, nebo na základě nenadálých situací kdykoli v průběhu školního roku.

Dokumenty školní družiny:

Zápisní lístek do ŠD (1. - 2. ročník)

Zápisní lístek do ŠK (3. - 4. ročník)

Zápisí lístek do ŠK (5. - 9. ročník) 

Řád ŠD.pdf

ŠVP ŠD pdf

Kroužky probíhající v rámci školní družiny a školního klubu 

2019 KERAMIKA

Již dva týdny se věnujeme dekorování keramiky. Přicházejí první výsledky.
Z vypáleného keramické střepu, vznikají opravdová díla - keramické tácky.
 
Bc. Ilona Abrahamová 
 
 

2019 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Včera se poprvé sešly děti v novém roce na kroužku malování na hedvábí. Věnujeme se malbě hedvábných vitrážek.
 
Bc. Ilona Abrahamová
 
 

KERAMICKÝ KROUŽEK


10/2018: Letos zahájil svoji činnost také keramický kroužek. Sešli jsme se již podruhé, tento týden jsme se přesunuli z keramické dílny v suterénu školy na sluníčko a školní zahradu.
 

            

           

           

           

                   

           

            

              

              

                  

    

        

            

            

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.