Družina

O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Školní družina je místem, kde děti tráví většinu volného času. Snažíme se, aby se tu cítily dobře a našly zajímavou a smysluplnou náplň tohoto času.

Školní družina při Základní škole Antonína Bratršovského, Saskova 34/2080, 466 01 Jablonec nad Nisou

pracoviště: Opletalova 1266/4, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Kontakt:

Základní škola Antonína Bratršovského

Opletalova 1266/4

466 01 Jablonec nad Nisou

Telefon do školní družiny a na odhlašování obědů: 732 305 138

Vychovatelky:

Bc. Ilona Abrahamová  - vedoucí vychovatelka ve školní družině

Mgr. Myroslava Sabadosh - vychovatelka ve školní družině

Jana Ranglová - vychovatelka ve školní družině

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6.30 - 7.40 hod (vpouštění dětí do školy do 7.20 hod)

Odpolední družina: 11.40 - 16.30 hod (v pátek do 16.10)

Prosíme rodiče, aby své děti vyzvedávali do 13.30 nebo až po 15.00 hod, nenarušujte prosím činnost školní družiny.

 

Kapacita školní družiny: 45 dětí, děti jsou rozděleny do dvou oddělení.

 

Přihlášení dítěte do školní družiny, školního klubu:

Do školní družiny je možno přihlásit dítě, které navštěvuje 1. - 2. ročník naší školy, a to prostřednictvím zápisového lístku k tomuto určenému.

Do školního klubu je možno přihlásit dítě, které navštěvuje 3. - 9. ročník naší školy, a to prostřednictvím zápisových lístků k tomu určených.

Do školní družiny a školního klubu jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Odhlášení dítěte ze ŠD, školního klubu je nutné učinit písemně.

 

Uvolnění dítěte ze školní družiny:

Žádost o uvolnění ze ŠD

Uvolnění dítěte ze ŠD mimo čas uvedený v zápisním lístku je možné pouze prostřednictvím formuláře k tomuto určenému.

Žáka je možné ze ŠD odhlásit v pololetí školního roku, nebo na základě nenadálých situací kdykoli v průběhu školního roku.

Dokumenty školní družiny:

Zápisní lístek školní družina 1_2 třída

Zápisní lístek školní klub 3_4_třída

Zápisí lístek školní klub 5_9 třída 

Řád ŠD.pdf

ŠVP ŠD pdf

Kroužky probíhající v rámci školní družiny a školního klubu 

HRY NA SNĚHU

Pokyny pro rodiče:

Vážení rodiče,

prosím, aby jste vybavili děti do školní družiny vhodným oblečením pro pobyt venku v tomto ročním období. Pobyt venku se ruší jen za zcela výjimečných klimatických podmínek viz. Řád školního družiny a školního klubu.

Děkujeme za pochopení

Vychovatelky školní družiny a školního klubu.

Článek "Učme děti chodit ven v každém věku a za každého počasí" 

DRUŽINA V ŘÍJNU

Měsíc říjen byl zajímavý. 16 října jsme jeli na Mravenčí stezku do Bedřichova. 19. října byl "Bramborový den", kde  děti vyráběly a plnily úkoly. Na konci měsíce jsme se seznámili s pohádkou "Proč se draci smějí?" Děti nakreslily draky a kolektivně skládaly mašličky a na konec se naučily zpaměti básničku "Veselý drak". Taky si hrály se stavebnicemi - stavěly různé stavby.

Myroslava Sabadosh 

 

MARTIN NA BÍLÉM KONI

V sobotu přijel Martin opravdu po dlouhé době na bílém koni a my jsme se snažily s dětmi přenést koně na hedvábí...

Ilona Abrahámová 

 

...KDYŽ NÁM POČASÍ NEPŘEJE

V pátek nám opět nepřálo počasí, my se však nenudíme...!

Ilona Abrahámová 

 

KROUŽEK MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - TYGŘI PODRUHÉ

Opět jsme se sešli po podzimních prázdninách a dokončujeme obrázky tygrů - technika kontura na hedvábÍ.

Ilona Abrahamová 

 

PODZIMNÍ HRY NA ZAHRADĚ - HRA S LISTY

KROUŽEK MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ - TYGŘI

Nové obrázky na hedvábí, ze skic a návrhů pomocí techniky kontury na hedvábí, vznikají obrázky tygrů.

JABLÍČKOVÝ DEN

Minulý týden proběhla společná akce Jablíčkový týden. Děti vyráběly a malovaly jablka různými technikami a akce vyvrcholila pátečním společným pečením jablečného závinu.

 

DÝŇOBRANÍ - SPOLEČNÁ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY A KLUBU

NÁŠ PRVNÍ DEN V DRUŽINĚ

PRVŇÁČCI SPALI VE ŠKOLE

Ve čtvrtek 8. června jsme s dětmi z první třídy spali ve škole. Na zahradě nás čekaly soutěže, skákání přes švihadlo o nejlepší místo, jízda na kole. Zahráli jsme si vybíjenou, Čáp ztratil čepičku a Hloupá kuchta buchta a další hry. K večeři jsem si dali sladké a slané tousty, dobroty od maminek a vyrobili jsme si lapače snů. Akce velmi vydařila, všichni jsme si to užili a těšíme se na příští rok.

PS: Maminkám moc děkujeme za upečené dobroty pro děti :-). 

107 9 .

1 2 3 4

 

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.