Družina

O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Školní družina je místem, kde děti tráví většinu volného času. Snažíme se, aby se tu cítily dobře a našly zajímavou a smysluplnou náplň tohoto času.

Školní družina při Základní škole Antonína Bratršovského, Saskova 34/2080, 466 01 Jablonec nad Nisou

pracoviště: Opletalova 1266/4, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Kontakt:

Základní škola Antonína Bratršovského

Opletalova 1266/4

466 01 Jablonec nad Nisou

Telefon do školní družiny a na odhlašování obědů: 732 305 138

Vychovatelky:

Bc. Ilona Abrahamová  - vedoucí vychovatelka ve školní družině

Mgr. Myroslava Sabadosh - vychovatelka ve školní družině

Jana Ranglová - vychovatelka ve školní družině

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6.30 - 7.40 hod (vpouštění dětí do školy do 7.20 hod)

Odpolední družina: 11.40 - 16.30 hod (v pátek do 16.10)

Prosíme rodiče, aby své děti vyzvedávali do 13.30 nebo až po 15.00 hod, nenarušujte prosím činnost školní družiny.

 

Kapacita školní družiny: 45 dětí, děti jsou rozděleny do dvou oddělení.

 

Přihlášení dítěte do školní družiny, školního klubu:

Do školní družiny je možno přihlásit dítě, které navštěvuje 1. - 2. ročník naší školy, a to prostřednictvím zápisového lístku k tomuto určenému.

Do školního klubu je možno přihlásit dítě, které navštěvuje 3. - 9. ročník naší školy, a to prostřednictvím zápisových lístků k tomu určených.

Do školní družiny a školního klubu jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Odhlášení dítěte ze ŠD, školního klubu je nutné učinit písemně.

 

Uvolnění dítěte ze školní družiny:

Žádost o uvolnění ze ŠD

Uvolnění dítěte ze ŠD mimo čas uvedený v zápisním lístku je možné pouze prostřednictvím formuláře k tomuto určenému.

Žáka je možné ze ŠD odhlásit v pololetí školního roku, nebo na základě nenadálých situací kdykoli v průběhu školního roku.

Dokumenty školní družiny:

Zápisní lístek školní družina 1_2 třída

Zápisní lístek školní klub 3_4_třída

Zápisí lístek školní klub 5_9 třída 

Řád ŠD.pdf

ŠVP ŠD pdf

Kroužky probíhající v rámci školní družiny a školního klubu 

ŠPERKY Z HEDVÁBÍ

Je to již několik lekcí, kdy se věnujeme výrobě "šperků" z hedvábí. Pracovní postup je náročnější a musím děvčata pochválit, že od návrhu až po realizaci šperku mají stále zájem úkol dokončit. Zde jsou první předběžné výsledky.

Ilona Abrahámová 

 

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Námořníci, princezny, baletky, zpěvačky, sportovci, vodník a další pohádkové postavy ovládly prostory školní družiny. Při tanci a soutěžích jsme si užili pěkné odpoledne. 

Ilona Abrahámová 

 

PANÍ ZIMA

Děti ze školního klubu se pustily do malby paní zimy.

Ilona Abrahámová

 

STAVBY ZE SNĚHU

Letošní zima nám mnoho sněhové a dlouhodobé nadílky sněhu neposkytla, i tak si sněhu užíváme.

Ilona Abrahámová

 

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

Součástí vánočních dílen na naší škole, bylo i zdobení perníčků ve školní družině.

Ilona Abrahámová 

 

PEČENÍ CUKROVÍ

Ve čtvrtek 7.12. se nesla školní družinou vůně vánočního cukroví.....

Ilona Abrahámová

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V DRUŽINĚ

Užili jsme si veselé odpoledne v družině. Hodné děti, které nám zazpívaly nebo řekly básničku dostaly dobroty, zlobivé děti brambory.

Rodičům moc děkujeme za připravené kostýmy a sladkosti.

Miroslava Sabadosh 

 

 

DRUŽINA MÁ TALENT

Soutěž byla hodně zajímavá a zábavná. Děti nám ukázaly co umí (zpívaly, hrály na klavír, na flétnu a na bicí). Myslím si, že toho hodně dokázaly a musím je všechny pochválit. Po soutěži jsme vybrali vítěze kterým se stal Oskárek, který hrál na bicí.

Miroslava Sabadosh 

ZIMNÍ VÝZDOBA

Venku nám začala zima, tak jsme si začali zdobit družinu a chodbu zimní výzdobou, nezapomněli jsme ani na okna v jídelně, také jsme vyráběli andělíčky pro radost.  

Jana Ranglová a Myroslava Sabadosh 

 

 

 

HRY NA SNĚHU

Pokyny pro rodiče:

Vážení rodiče,

prosím, aby jste vybavili děti do školní družiny vhodným oblečením pro pobyt venku v tomto ročním období. Pobyt venku se ruší jen za zcela výjimečných klimatických podmínek viz. Řád školního družiny a školního klubu.

Děkujeme za pochopení

Vychovatelky školní družiny a školního klubu.

Článek "Učme děti chodit ven v každém věku a za každého počasí" 

DRUŽINA V ŘÍJNU

Měsíc říjen byl zajímavý. 16 října jsme jeli na Mravenčí stezku do Bedřichova. 19. října byl "Bramborový den", kde  děti vyráběly a plnily úkoly. Na konci měsíce jsme se seznámili s pohádkou "Proč se draci smějí?" Děti nakreslily draky a kolektivně skládaly mašličky a na konec se naučily zpaměti básničku "Veselý drak". Taky si hrály se stavebnicemi - stavěly různé stavby.

Myroslava Sabadosh 

 

116 10 .

1 2 3 4

 

 

 

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.