Družina

O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

Školní družina je místem, kde děti tráví většinu volného času. Snažíme se, aby se tu cítily dobře a našly zajímavou a smysluplnou náplň tohoto času.

Školní družina při Základní škole Antonína Bratršovského, Saskova 34/2080, 466 01 Jablonec nad Nisou

pracoviště: Opletalova 1266/4, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Kontakt:

Základní škola Antonína Bratršovského

Opletalova 1266/4

466 01 Jablonec nad Nisou

Telefon do školní družiny a na odhlašování obědů: 732 305 138

Vychovatelky:

Bc. Ilona Abrahamová - vychovatelka ve školním klubu

Mgr. Myroslava Sabadosh - vychovatelka ve školní družině

Michaela Koťátková - vychovatelka ve školní družině

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6.30 - 7.40 hod (vpouštění dětí do školy do 7.20 hod)

Odpolední družina: 11.40 - 16.30 hod (v pátek do 16.00)

Prosíme rodiče, aby své děti vyzvedávali do 13.30 nebo až po 15.00 hod, nenarušujte prosím činnost školní družiny.

 

Kapacita školní družiny: 45 dětí, děti jsou rozděleny do dvou oddělení.

 

Přihlášení dítěte do školní družiny, školního klubu:

Do školní družiny je možno přihlásit dítě, které navštěvuje 1. - 2. ročník naší školy, a to prostřednictvím zápisového lístku k tomuto určenému.

Do školního klubu je možno přihlásit dítě, které navštěvuje 3. - 9. ročník naší školy, a to prostřednictvím zápisových lístků k tomu určených.

Do školní družiny a školního klubu jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Odhlášení dítěte ze ŠD, školního klubu je nutné učinit písemně.

 

Uvolnění dítěte ze školní družiny:

Žádost o uvolnění ze ŠD

Uvolnění dítěte ze ŠD mimo čas uvedený v zápisním lístku je možné pouze prostřednictvím formuláře k tomuto určenému.

Žáka je možné ze ŠD odhlásit v pololetí školního roku, nebo na základě nenadálých situací kdykoli v průběhu školního roku.

Dokumenty školní družiny:

Zápisní lístek školní družina 1_2 třída

Zápisní lístek školní klub 3_4_třída

Zápisí lístek školní klub 5_9 třída 

Řád ŠD.pdf

ŠVP ŠD pdf

Kroužky probíhající v rámci školní družiny a školního klubu 

2019 KERAMIKA

Již dva týdny se věnujeme dekorování keramiky. Přicházejí první výsledky.
Z vypáleného keramické střepu, vznikají opravdová díla - keramické tácky.
 
Bc. Ilona Abrahamová 
 
 

2019 MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Včera se poprvé sešly děti v novém roce na kroužku malování na hedvábí. Věnujeme se malbě hedvábných vitrážek.
 
Bc. Ilona Abrahamová
 
 

KERAMICKÝ KROUŽEK


10/2018: Letos zahájil svoji činnost také keramický kroužek. Sešli jsme se již podruhé, tento týden jsme se přesunuli z keramické dílny v suterénu školy na sluníčko a školní zahradu.
 

DĚTSKÝ DEN V ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Tvoření z ovoce. 

Ilona Abrahámová

 

MALUJEME NA HEDVÁBÍ - POLŠTÁŘEK

Závěrečné hodiny malování na hedvábí věnujeme malbě konturou a zdobení povlaku na polštář.

Těšíme se na hotové dárky pro naše blízké...

Ilona Abrahámová

 

AHOJ ZEMĚ

ZVLÁDLI JSME MALOVÁNÍ VOSKEM

Včera jsme vyzkoušely s děvčaty voskovou batiku, zatím na bavlněné plátno. Novou techniku se nám podařilo zvládnout.

Ilona Abrahámová

 

 

BĚH TERRYHO FOXE

V době kdy se konal zápis do prvních tříd si žáci 3.A, 3.B. a 4.třídy připomněli postavu kanadského sportovce, který se nevzdal a bojoval s nemocí aktivním přístupem - během Maratonu naděje. Součástí akce bylo i sepsání poselství, které je umístěné ve škole a kresba na chodník, kde mohli žáci vyjádřit své osobní pocity po doběhnutí do cíle. Dnes budou předány diplomy těm nejlepším... za zmínku stojí pochvala Adamovu Kuchtovi, který se také zúčastnil a trať absolvoval dvakrát s asistentem. 

Ilona Abrahámová 

 

 

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ VOSKEM

Včera na kroužku děvčata bravurně zvládla novou techniku malby na hedvábí - voskovou techniku. 

Ilona Abrahámová 

 

STOLNÍ TENIS V DRUŽINĚ

Jarní počasí stále přetlačuje paní zima, ale my se ve školním klubu nenudíme, stačí přesunout pár lavic a .....vše poznáte jistě samy.

Ilona Abrahámová

 

VELIKONOČNÍ VÝZDOBA

Velikonoční výzdoba, kterou s dětmi vytvářely paní vychovatelky Jana Ranglová a Myroslava Sabadosh.

 

128 11 .

1 2 3 4

       

                   

           

           

                  

           

              

                 

 

 

         

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.