Novinky

INFORMACE K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/202129.08.2020

Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září 2020. 

Žáci 1. stupně se sejdou v 8.00 hodin v budově 1. stupně v Opletalově ulici.

Od 8.00 hodin do 8.45 hodin budou mít slavnostní program s třídními učitelkami ve svých třídách.

Prvňáčci do budovy školy a do své třídy vstoupí v doprovodu rodičů. Pro rodiče je nutná rouška. Děkujeme za pochopení. 

Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku přijdou do třídy bez doprovodu rodičů.

Žáci školu opustí v 8.45 hodin, prosíme o případné osobní vyzvednutí před školou. 

Žáci 2. stupně se sejdou v 9.00 hodin v budově v Saskově ulici.

Zahájení nového školního roku potrvá jednu vyučovací hodinu do 9.45 hodin, poté žáci odcházejí samostatně domů. 

Ve středu 2. září 2020 budou ve všech třídách probíhat třídnické hodiny poučení žáků o bezpečnosti, školní řád, rozdávání učebnic a jiné třídnické záležitosti.

1. - 5. ročník končí v 11.40 hodin 6. - 9. ročník končí ve 12.35 hodin, odpolední výuka se nekoná. 

Provoz školní družiny a školního klubu na 1. stupni pro přihlášené začíná ve středu 2. září 2020.
Všechny přihlášky žáci obdrží 1. září 2020. Prosíme rodiče o jejich řádné vyplnění a navrácení zpět ráno ve středu 2. září 2020 třídním učitelkám. Kapacita družiny je 45 míst. O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Přednostně bude kapacita využita pro nejmenší žáky 1. a 2. ročníku, částečně žáky 3. ročníku. Ti žáci, kteří se z kapacitních důvodů nedostanou do školní družiny, se budou moci přihlásit dle potřeby do tematických aktivit ve školním klubu. Podrobnější informace o školním klubu zde. 

Školní obědy

Obědy na 1. stupni se vydávají od 2. září 2020. Přihlášky na oběd prosím předat třídní učitelce také ve středu ráno 2. září 2020.Žáci 2. stupně budou docházet na obědy do Scolarestu – dohled zajištěn. Podrobnější informace o stravování zde 

Termíny prázdnin a třídních schůzek ve školním roce 2020-2021zde

Slavnostní setkání s panem biskupem Mons. Mgr. Janem Baxantem u příležitosti zahájení nového školního roku se bude konat 8. září 2020 v 10.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. Roušky s sebou. 

Těšíme se na Vás a přejeme všem pokojný a úspěšný školní rok, i když s ohledem na přetrvávající nepříznivou situaci zahajujeme a zřejmě celý rok budeme pokračovat v režimu zvýšených hygienických opatření. 

Jsme s Vámi a pro Vás.Váš pedagogický sbor ZŠ AB


ČEPIČKA NA DOMA27.08.2020

O prázdninách jsme pomáhali – projekt Čepička na doma

Již během školního roku jsme se zapojili do projektu Čepička na doma, který vznikl pod záštitou nestátní neziskové organizace NEDOKLUBKO.

„Čepička na doma“ je nejen praktickým dárkem pro předčasně narozené miminko, ale i vzpomínkou na společný boj a dlouhou cestu, kterou museli rodiče s miminkem ujít.

Výroba čepiček byla z části náplní školního klubu, ale i volnočasovou aktivitou žáků i pedagogů.

V červenci byly všechny čepičky předány koordinátorce NEDOKLUBKA a putovaly na neonatologické oddělení nemocnice v Liberci a v Ústí nad Labem.

Zároveň jsme také přidali ručně vyrobené klíčenky z paracordu jako poděkování sestřičkám a lékařům obou neonatologických oddělení.

V tomto projektu bychom rádi pokračovali i v letošním školním roce.

Pavla Petráková


Archiv novinek

          

 

  

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.