Novinky

ŘEDITELSKÉ VOLNO PROSINEC 2019

Ředitelka základní školy PhDr. Janina Křimská vyhlašuje v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb. na pátek 20. prosince 2019 ředitelské volno.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Ve čtvrtek 5. 12. navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou. Tradiční mikulášské nadílky se jako vždy ujali žáci 9. ročníku. Mikulášova družina byla letos opravdu početná, v některých třídách měli čerti více práce, v první třídě neměli co dělat. Mikuláš jen chválil a poslechl si básničky a písničky. 

Většinou se děti shodly na tom, že vždy je co zlepšovat a Mikuláš slíbil, že si je za rok zase zkontroluje.

      

PŘEDVÁNOČNÍ EXKURZE DO PRAHY

V úterý 3. 12. žáci 9. ročníku navštívili Prahu. Program byl nabitý. Už od brzkého dopoledne jsme obdivovali krásy a historická zákoutí Pražského hradu. Zlatá ulička bez náporu turistů je opravdu kouzelná, dále jsme navštívili Baziliku sv. Jiří, Chrám sv. Víta a Vladislavský sál. To ještě nebylo vše, neboť hlavní část programu nás teprve čekala – prohlídka reprezentačních prostor Pražského hradu. Vánočně vyzdobené sály byly opravdu nádherné. Hrad jsme opouštěli kolem poledne a klasickou cestou přes Karlův most a Staroměstské náměstí dorazili do Muzea komunismu, které se nachází na Náměstí republiky. Na závěr budu citovat Tadeáše: „Výlet jsem si užil a v Praze jsem určitě nebyl naposled.“

P. Lejsková

        

VÍKENDOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ FIALENEK

Dětský pěvecký sbor Fialenky se o víkendovém soustředění ve dnech 15. - 17. listopadu 2019 na chatě Slovanka pilně připravoval na vánoční vystoupení. Děti se pod vedením paní učitelky Romany Halamové naučily nazpaměť 11 vánočních písní. O tvořivé dílničky, hry a zábavu se postaraly paní učitelka Mgr. Marie Surkovová a paní učitelka Mgr. Petra Roskovcová.Všichni jsme si to moc užili.

   

VYJÁDŘENÍ KE STÁVCE 6. LISTOPADU 2019

ŘEDITELSKÉ VOLNO 2019


Ředitelka základní školy PhDr. Janina Křimská vyhlašuje v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb. ve čtvrtek 31. října a v pátek 1. listopadu 2019 ředitelské volno.

DĚKUJEME ANONYMNÍMU DÁRCI

Dne 30. září 2019 přišla do školy složenka za sběr papíru v celkové výši 235,- Kč. Dárci, který papír do Kovošrotu donesl a částku nechal napsat na školu, velice děkujeme, moc si toho vážíme.
Peníze budou využity na nákup potřeb pro žáky (učebnice, knihy, drobné odměny atd.).

PLÁNUJEME ZÁJEZD DO ANGLIE

Po nějaké době opět plánujeme zájezd do Anglie. Tentokrát s cestovní kanceláří CK Scholare. Zájezd by se měl uskutečnit v termínu 14.-.19. června 2019. Více informací o zájezdu naleznete, zde.

PŘEDŠKOLÁČEK 2020

Těšíme se na všechny přihlášené.

 

Bohužel kapacita Předškoláčka je v tuto chvíli již plná.

Děkujeme Vám za pochopení. 

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin.
Zahájení bude probíhat první vyučovací hodinu, žáci budou odcházet v 8.45 hodin.

V úterý 3. září budou ve všech třídách probíhat třídnické hodiny
(školní řád, poučení žáků, rozdávání učebnic a jiné třídnické záležitosti). 

Výuka pro 1. ročník končí v 10.45 hodin (3 vyučovací hodiny)
2. - 5. ročník končí v 11.40 hodin (4 vyučovací hodiny)
6. - 9. ročník končí ve 12.35 hodin (5 vyučovacích hodin)

Provoz školní družiny začíná v úterý 3. září 2019.
Kapacita družiny je 45 míst. Přihlášky děti obdrží 2. září 2019 k vyplnění doma a odevzdají je v úterý 3. září 2019. O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. 

Školní obědy
Obědy na I. stupni se vydávají  od 3. září 2019. 
Celý II. stupeň a 5. A chodí na obědy do Scolarestu (podrobnosti viz záložka Stravování).

Těšíme se na Vás. 
Pedagogický sbor ZŠ AB

LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE

 

 

ZDRAVÝ DEN V MATEŘSKÉM CENTRU JABLÍČKO

Děti z první a druhé třídy se zúčastnily interaktivní výstavy o zdraví. Plnily úkoly na stanovištích a
dověděly se mnoho nového o spánku, pohybu, zdravém stravování, pobytu na slunci či jakou roli
hraje v životě střídmost. Za splnění všech úkolů byly odměněny certifikátem.
Mgr. Marie Surkovová
 
 

185 16 .

1 2 3 4

            

           

           

           

                   

           

            

              

              

                  

    

        

            

            

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.