Novinky

INFORMACE K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září 2020. 

Žáci 1. stupně se sejdou v 8.00 hodin v budově 1. stupně v Opletalově ulici.

Od 8.00 hodin do 8.45 hodin budou mít slavnostní program s třídními učitelkami ve svých třídách.

Prvňáčci do budovy školy a do své třídy vstoupí v doprovodu rodičů. Pro rodiče je nutná rouška. Děkujeme za pochopení. 

Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku přijdou do třídy bez doprovodu rodičů.

Žáci školu opustí v 8.45 hodin, prosíme o případné osobní vyzvednutí před školou. 

Žáci 2. stupně se sejdou v 9.00 hodin v budově v Saskově ulici.

Zahájení nového školního roku potrvá jednu vyučovací hodinu do 9.45 hodin, poté žáci odcházejí samostatně domů. 

Ve středu 2. září 2020 budou ve všech třídách probíhat třídnické hodiny poučení žáků o bezpečnosti, školní řád, rozdávání učebnic a jiné třídnické záležitosti.

1. - 5. ročník končí v 11.40 hodin 6. - 9. ročník končí ve 12.35 hodin, odpolední výuka se nekoná. 

Provoz školní družiny a školního klubu na 1. stupni pro přihlášené začíná ve středu 2. září 2020.
Všechny přihlášky žáci obdrží 1. září 2020. Prosíme rodiče o jejich řádné vyplnění a navrácení zpět ráno ve středu 2. září 2020 třídním učitelkám. Kapacita družiny je 45 míst. O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Přednostně bude kapacita využita pro nejmenší žáky 1. a 2. ročníku, částečně žáky 3. ročníku. Ti žáci, kteří se z kapacitních důvodů nedostanou do školní družiny, se budou moci přihlásit dle potřeby do tematických aktivit ve školním klubu. Podrobnější informace o školním klubu zde. 

Školní obědy

Obědy na 1. stupni se vydávají od 2. září 2020. Přihlášky na oběd prosím předat třídní učitelce také ve středu ráno 2. září 2020.Žáci 2. stupně budou docházet na obědy do Scolarestu – dohled zajištěn. Podrobnější informace o stravování zde 

Termíny prázdnin a třídních schůzek ve školním roce 2020-2021zde

Slavnostní setkání s panem biskupem Mons. Mgr. Janem Baxantem u příležitosti zahájení nového školního roku se bude konat 8. září 2020 v 10.00 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. Roušky s sebou. 

Těšíme se na Vás a přejeme všem pokojný a úspěšný školní rok, i když s ohledem na přetrvávající nepříznivou situaci zahajujeme a zřejmě celý rok budeme pokračovat v režimu zvýšených hygienických opatření. 

Jsme s Vámi a pro Vás.Váš pedagogický sbor ZŠ AB


ČEPIČKA NA DOMA

O prázdninách jsme pomáhali – projekt Čepička na doma

Již během školního roku jsme se zapojili do projektu Čepička na doma, který vznikl pod záštitou nestátní neziskové organizace NEDOKLUBKO.

„Čepička na doma“ je nejen praktickým dárkem pro předčasně narozené miminko, ale i vzpomínkou na společný boj a dlouhou cestu, kterou museli rodiče s miminkem ujít.

Výroba čepiček byla z části náplní školního klubu, ale i volnočasovou aktivitou žáků i pedagogů.

V červenci byly všechny čepičky předány koordinátorce NEDOKLUBKA a putovaly na neonatologické oddělení nemocnice v Liberci a v Ústí nad Labem.

Zároveň jsme také přidali ručně vyrobené klíčenky z paracordu jako poděkování sestřičkám a lékařům obou neonatologických oddělení.

V tomto projektu bychom rádi pokračovali i v letošním školním roce.

Pavla Petráková

ZAPOJILI JSME SE DO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE V KRESLENÍ

V červnu 2020 se několik žáků z naší školy z 5. ročníku zapojilo do Mezinárodní soutěže v kreslení „Já a koronavirus“.

Myšlenkou soutěže bylo kresbami uctít oběti Covid-19.

Ze zaslaných prací byla sestavena mozaika, která byla nasnímána z dronu a následně zveřejněna na Facebooku a YouTube.

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH


BEZSTAROSTNÉ LÉTO VŠEM

Vážení rodiče, 

školní rok 2019-2020 dospěl ke svému závěru. Zbývá jen rozdat vysvědčení a před námi jsou letní prázdniny. Za celý tým našich pedagogů bych Vám moc ráda poděkovala za Vaši důvěru a spolupráci. Tento školní rok nám přinesl mnoho nečekaných změn a jsem velice ráda, že jsme to všichni společnými silami zvládli. 

Chci Vám všem popřát krásné bezstarostné léto plné pohody a dobré nálady. Užívejte si slunce, přírody, vody a hor plnými doušky a dobře si odpočiňte, ať jste v září Vy a Vaše děti opět plni sil. 

Pohodové léto přeje a v září se na Vás opět těší tým pedagogů a Vaše PhDr. Janina Křimská, ředitelka školy

ŘEDITELSKÉ VOLNO 2020

Ředitelka základní školy PhDr. Janina Křimská vyhlašuje v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb. na pondělí 29. června 2020 a úterý 30. června 2020 ředitelské volno. 


 

ROUŠKY PRO NAŠE PŘÁTELE ZE ŠVÝCARSKA UŽ PLNÍ SVŮJ ÚČEL

Začátkem dubna 2020 jsme zaslali do Švýcarska balíček s rouškami, které pro naše švýcarské přátele ušili rodiče a učitelé naší školy. Celkem se nám podařilo shromáždit 118 roušek. 

Přátelé ze Švýcarska nám nyní poslali krásné poděkování a fotografii.  

Geschenk aus Gablonz – Schutzmasken für die Schweiz

Der Verein Gablonz hat im April aus Gablonz (Tschechien) ein grosses Paket erhalten. Dieses enthält eine grosse Anzahl an selbstgenähten Schutzmasken. „Immer beschenkt Ihr uns, und nun ist es an der Zeit, dass wir Euch etwas widmen,“ schreibt die Schuldirektorin. Den Mundschutz haben Lehrer und Eltern genäht, weil sie erfahren haben, dass Schutzmasken in der Schweiz Mangelware sind. In diesen Wochen engagiert sich die KAB zusammen mit der Caritas, um Essenstaschen an Personen auszugeben, welche finanziell auf diese Unterstützung angewiesen sind. Die Schutzmasken werden nun ebenfalls als Geschenk an diese Personen abgegeben. Ruth Zimmerli vom Verein Gablonz leitet der Schule in Gablonz den Dank aus der Schweiz weiter.

ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 11. KVĚTNA DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU.

Více informací naleznete zde a potřebné dokumenty v příloze.  

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

Dne 8. dubna 2020 se konal v Základní škole Antonína Bratršovského Zápis do 1. třídy. Žádosti bylo možno podávat v termínu od 1. do 7. dubna 2020. 

Výsledky zápisu naleznete zde.

V seznamu nemohou být uvedena jména, Vaše dítě je tam proto uvedeno pod registračním číslem, které Vám bylo zasláno e-mailem / datovou schránkou.

ROUŠKY PRO NAŠE PŘÁTELE ZE ŠVÝCARSKA

V této nelehké době jsme se rozhodli pro naše přátele ze Švýcarska zorganizovat malou sbírku roušek, kterých je, jak jsme se dozvěděli, ve Švýcarsku nedostatek. Tyto roušky pro ně ušili rodiče a učitelé naší školy. Všechny roušky je možné snadno dezinfikovat (vyvařit je ve vodě, nechat vychladnout, vysušit a vyžehlit pod párou). 

Vždy obdarovávají přátelé ze Švýcarska nás, a tak je na čase, abychom také my věnovali něco jim. Myslíme na ně a jsme velmi vděčni za jejich upřímnou pomoc naší škole. Zůstáváme s nadějí, že se s nimi opět setkáme, až toto vše pomine ...  

Srdečně děkujeme všem, kteří pomohli a ušili roušky pro naše přátele ze Švýcarska! Velice si toho vážíme. 

Celkem se nám podařilo shromáždit 118 roušek, které jsme začátkem dubna 2020 již odeslali do Švýcarska.  

Děkujeme! Společně pomáháme.

  

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí a bezkontaktním způsobem. 

Pozor na změnu termínů. 

ÚPLNÉ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení zákonní zástupci žáků, 

oznamujeme Vám, že v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a dnešní celostátní karantény v České republice na dobu od 16. 3. do 24. 3. 2020, zůstane budova školy uzavřená pro všechny žáky, zákonné zástupce žáků, pedagogy a jiné pracovníky školy, a to bez výjimky od 18. března 2020.

Jak jsme Vás již dříve informovali, administrativní záležitosti ohledně ošetřovného popř. vyzvednutí učebnic, je možné pouze v pondělí 16. března 2020 a v úterý 18. března 2020 v čase od 8.00 do 12.00 hodin. Poté tedy nebude možné vyzvednout si věci ve škole. V současné době je pro vývoj epidemie naprosto zásadní, aby se po určenou dobu lidé neshromažďovali, když to není nezbytně nutné. Děkujeme Vám za pochopení. 

Prosíme o spolupráci s kontrolou domácího vzdělávání a zůstaňte v pravidelném kontaktu s vyučujícími Vaších dětí. Probírejte se svými dětmi to, které studijní úkoly byly pro daný den či týden zadány a zda je Vaše děti již splnily. V případě potřeby neváhejte konzultovat a požádat učitele o radu.

Přejeme Vám všem hodně sil, zdraví a pokoj v této náročné době. 

PhDr. Janina Křimská

33 3 .

1 2 3

          

 

  

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.