Novinky

VYJÁDŘENÍ KE STÁVCE 6. LISTOPADU 2019

ŘEDITELSKÉ VOLNO 2019


Ředitelka základní školy PhDr. Janina Křimská vyhlašuje v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb. ve čtvrtek 31. října a v pátek 1. listopadu 2019 ředitelské volno.

DĚKUJEME ANONYMNÍMU DÁRCI

Dne 30. září 2019 přišla do školy složenka za sběr papíru v celkové výši 235,- Kč. Dárci, který papír do Kovošrotu donesl a částku nechal napsat na školu, velice děkujeme, moc si toho vážíme.
Peníze budou využity na nákup potřeb pro žáky (učebnice, knihy, drobné odměny atd.).

PLÁNUJEME ZÁJEZD DO ANGLIE

Po nějaké době opět plánujeme zájezd do Anglie. Tentokrát s cestovní kanceláří CK Scholare. Zájezd by se měl uskutečnit v termínu 14.-.19. června 2019. Více informací o zájezdu naleznete, zde.

PŘEDŠKOLÁČEK 2020

Těšíme se na všechny přihlášené.

 

Bohužel kapacita Předškoláčka je v tuto chvíli již plná.

Děkujeme Vám za pochopení. 

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin.
Zahájení bude probíhat první vyučovací hodinu, žáci budou odcházet v 8.45 hodin.

V úterý 3. září budou ve všech třídách probíhat třídnické hodiny
(školní řád, poučení žáků, rozdávání učebnic a jiné třídnické záležitosti). 

Výuka pro 1. ročník končí v 10.45 hodin (3 vyučovací hodiny)
2. - 5. ročník končí v 11.40 hodin (4 vyučovací hodiny)
6. - 9. ročník končí ve 12.35 hodin (5 vyučovacích hodin)

Provoz školní družiny začíná v úterý 3. září 2019.
Kapacita družiny je 45 míst. Přihlášky děti obdrží 2. září 2019 k vyplnění doma a odevzdají je v úterý 3. září 2019. O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. 

Školní obědy
Obědy na I. stupni se vydávají  od 3. září 2019. 
Celý II. stupeň a 5. A chodí na obědy do Scolarestu (podrobnosti viz záložka Stravování).

Těšíme se na Vás. 
Pedagogický sbor ZŠ AB

LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE

 

 

ZDRAVÝ DEN V MATEŘSKÉM CENTRU JABLÍČKO

Děti z první a druhé třídy se zúčastnily interaktivní výstavy o zdraví. Plnily úkoly na stanovištích a
dověděly se mnoho nového o spánku, pohybu, zdravém stravování, pobytu na slunci či jakou roli
hraje v životě střídmost. Za splnění všech úkolů byly odměněny certifikátem.
Mgr. Marie Surkovová
 
 

MUZEUM ENERGIE

Koncem května se žáci 5. a 7. ročníku vypravili na společný školní výlet do Velkých Hamrů, který byl zakončen přespáním ve škole. Hlavním cílem výletu byla návštěva Muzea Energie. Budova muzea sice navenek moc přitažlivě nepůsobí, nicméně samotné muzeum nás příjemně překvapilo a místní průvodce snad téměř všechny svým výkladem zaujal. Po prohlídce muzea na žáky čekal náročný výšlap na Černostudniční hřbet a cesta zpět do školy. Za odměnu si večer mohli dopřát čerstvou pizzu, užít si společně strávený hudebně laděný večer i následné přespání ve škole.

Mgr. Kateřina Khailová 

 

 

VYDAŘENÝ PROJEKTOVÝ DEN

Středu 29. května prožila 6. třída na Střední uměleckoprůmyslové škole. Žáci si vyzkoušeli, jaké je to být středoškolákem a co všechno se na této škole mohou naučit. Navlékali jsme, ketlovali, našívali, tiskli i kreslili. Velké poděkování patří pedagogům této školy, kteří se nám celý den věnovali.
 
Děkujeme.
Mgr. Dana Tkáčová
 
 

JARNÍ KONCERT FIALENEK

Pěvecký sbor Fialenky rozdával radost na svém Jarním koncertě v kostele sv. Josefa v Loučné. Děti pod vedením Romany Halamové zazpívaly především všem maminkám k jejich svátku. Slavíci z druhé třídy se přidali se svými flétničkami.
Mgr. Marie Surkovová
 
 

ČESKÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ

Letos jsme se opět zapojili do celorepublikové akce Český den boje proti rakovině. Díky
vynikající spolupráci dětí, pedagogů a rodičů se podařilo vybrat celkovou částku 4 951 Kč,
která byla již odeslána na konto Ligy boje proti rakovině.
Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme.
Tým ZŠ AB
 
 

181 16 .

1 2 3 4

            

           

           

           

                   

           

            

              

              

                  

    

        

            

            

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.