Novinky

LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE

 

Jak jistě víte, naše škola se koncem roku 2018 zapojila do zajímavého projektu „Lepší místo ve škole“, v němž celkem 7 základních škol z Jablonce soutěžilo  o 2 x 50.000 korun. Projekt finančně podpořila Nadace JABLOTRON a naši žáci, se svým projektem "Laboratoř na kolečkách" sponzorský dar 50.000 Kč, získali.

V pondělí 10. června 2019 se uskuteční první slavnostní experiment, při kterém si žáci vyzkouší práci s nově nakoupenými chemickými pomůckami. Pozváni jsou zástupci města Jablonec nad Nisou a Nadace Jablotron. Samozřejmě organizátoři soutěže také nesmí chybět.

 

ZDRAVÝ DEN V MATEŘSKÉM CENTRU JABLÍČKO

Děti z první a druhé třídy se zúčastnily interaktivní výstavy o zdraví. Plnily úkoly na stanovištích a
dověděly se mnoho nového o spánku, pohybu, zdravém stravování, pobytu na slunci či jakou roli
hraje v životě střídmost. Za splnění všech úkolů byly odměněny certifikátem.
Mgr. Marie Surkovová
 
 

MUZEUM ENERGIE

Koncem května se žáci 5. a 7. ročníku vypravili na společný školní výlet do Velkých Hamrů, který byl zakončen přespáním ve škole. Hlavním cílem výletu byla návštěva Muzea Energie. Budova muzea sice navenek moc přitažlivě nepůsobí, nicméně samotné muzeum nás příjemně překvapilo a místní průvodce snad téměř všechny svým výkladem zaujal. Po prohlídce muzea na žáky čekal náročný výšlap na Černostudniční hřbet a cesta zpět do školy. Za odměnu si večer mohli dopřát čerstvou pizzu, užít si společně strávený hudebně laděný večer i následné přespání ve škole.

Mgr. Kateřina Khailová 

 

 

VYDAŘENÝ PROJEKTOVÝ DEN

Středu 29. května prožila 6. třída na Střední uměleckoprůmyslové škole. Žáci si vyzkoušeli, jaké je to být středoškolákem a co všechno se na této škole mohou naučit. Navlékali jsme, ketlovali, našívali, tiskli i kreslili. Velké poděkování patří pedagogům této školy, kteří se nám celý den věnovali.
 
Děkujeme.
Mgr. Dana Tkáčová
 
 

JARNÍ KONCERT FIALENEK

Pěvecký sbor Fialenky rozdával radost na svém Jarním koncertě v kostele sv. Josefa v Loučné. Děti pod vedením Romany Halamové zazpívaly především všem maminkám k jejich svátku. Slavíci z druhé třídy se přidali se svými flétničkami.
Mgr. Marie Surkovová
 
 

ČESKÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ

Letos jsme se opět zapojili do celorepublikové akce Český den boje proti rakovině. Díky
vynikající spolupráci dětí, pedagogů a rodičů se podařilo vybrat celkovou částku 4 951 Kč,
která byla již odeslána na konto Ligy boje proti rakovině.
Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme.
Tým ZŠ AB
 
 

HELPÍKŮV POHÁR 2019

Ve středu 15. 5. se naši páťáci zúčastnili dětské vzdělávací zdravotnické soutěže " Helpíkův pohár 2019". Za velmi chladného počasí a v silné konkurenci vybojovaly tři posádky krásné 7., 13. a 15. místo.

Gratulujeme.

Mgr. Jana Kekulová 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

DEN PRO JAMESE - 1. března 2019

Celkem se vybralo 16 860,- Kč

Během dne pro Jamese žáci vyráběli velikonoční přáníčka, zápichy, náramky, svíčky, květináče, krmítka, sázeli pažitku atd. Poté se tradičně prodávali dorty a výtěžek ve výši 7 800,- Kč byl věnován na podporu chlapce Jamese Sircara z Bangladéše, kterého má škola adoptovaného v rámci Adresného dárcovství u Adry, o. p. s. Zbylé peníze budou věnovány na varhany do Kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou. 

 

ŠESTÁ TŘÍDA A PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠT

I šesťáci si ve středu 20. února náramně užili projektový den na SPŠT a vyrobili si úžasné předměty ze dřeva i kovu. Dívky šperky, postavičky a nápisy pájené cínem, chlapci dřevěnou přepravku na nápoje.
 
Dana Tkáčová
 
    
 
 

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠT

Středu 13. února jsme díky vstřícnosti Střední průmyslové školy technické strávili v dílnách jejich školy. Vyráběli jsme pájené panáčky v elektro dílně a přepravky na nápoje v truhlárně. Celé odpoledne se nám věnovali zkušení pedagogové včetně několika studentů a učňů. Děkujeme.

Dana Tkáčová

  

175 15 .

1 2 3 4

            

           

           

                   

           

            

              

              

                  

    

        

            

            

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.