Novinky

OBLASTNÍ KOLO TURNAJE ŠKOL V PIŠKVORKÁCH 2017

Každoročně se naše škola účastní několika matematických soutěží. A protože rádi zkoušíme nové akce, přihlásili jsme se letos poprvé také do turnaje škol v piškvorkách. Školní tým byl složen ze žáků a žákyň 8. ročníku, jmenovitě Daniel Šeps (kapitán), Kryštof Křelina, Jiří Lelek, Kateřina Kvapilová a Eliška Polmová. Oblastní kolo se konalo ve čtvrtek 16. listopadu na SPŠSE v Liberci. Celé dopoledne se hrály duely v piškvorkách mezi jednotlivými týmy, kterých bylo celkem 14. Zpočátku jsme lehce znejistili, protože jsme byli nejmladšími účastníky turnaje, ve kterém soutěžila přesila středoškoláků. Ale stačilo pár duelů a bylo zřejmé, že dokážeme i se staršími studenty držet krok. Do finále 8 nejlepších týmů jsme se neprobojovali, ale mezi zbylými týmy jsme patřili mezi nejlepší. Letos jsme chtěli nasbírat především zkušenosti a to se podařilo. Odjížděli jsme spokojeni, protože jsme v duelech se staršími soupeři mohli upevňovat a nalézat nové strategie řešení a také jsme někdy i my byli pro soupeře motivací. S piškvorkami rozhodně nekončíme a příští rok se pokusíme sestavit více soutěžních týmů.

Zapsala Mgr. Pavla Petráková

 

VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

I v letošním roce se někteří žáci zapojili v rámci posilování matematické gramotnosti do Logické olympiády. Vynikajícího výsledku dosáhl opět David Křelina z 5. ročníku, který se v krajském kole umístil na skvělém 15. místě. Patří mu velká gratulace a poděkování za vynikající reprezentaci školy. Stejně tak patří poděkování i všem ostatním zúčastněným.

Mgr. Pavla Petráková 

 

SOUSTŘEDĚNÍ PĚVECKÉHO SBORU FIALENKY

O víkendu 3. - 5. listopadu se konalo na chatě Slovanka soustředění pěveckého sboru Fialenky. Děti zde nacvičovaly program na vánoční koncert, který se bude konat v pátek 15.12. v kostele Povýšení svatého kříže na náměstí B.Němcové od 17 hodin. Pobyt byl i příjemným odpočinkem pro děti. Hrály se různé hry, byli jsme na procházce a na rozhledně, děti si zařádily na diskotéce. Chata Slovanka nám poskytla úžasné zázemí s vynikajícím jídlem. Těšíme se na další povedené společné setkání.

Romana Halamová 

 

PROJEKT KROKUS

Ve čtvrtek 23. listopadu žáci 8. a 9. třídy zasadí cibulky žlutých krokusů na památku 1,5 milionu židovských a tisíců dalších dětí, které zahynuly v holocaustu během nacistické éry. Tímto důstojným aktem se naše škola poprvé připojí k Projektu Krokus, který organizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. 

O projektu

Mgr. Hana Dujčáková

FLORBALOVÝ TURNAJ ŠKOL

7. listopadu jsme odehráli základní kolo florbalového turnaje "O pohár ministra". Skončili jsme, v nabité konkurenci, na krásném 3. místě za Arbesovkou a Mozartovkou, před Janovem nad Nisou. Pochvala za bojovnost patří všem hráčům v čele s kapitánem Honzou Sejkorou, dále hráli Matyáš Fleišer, Kryštof Křelina, Honza Macháček, Jonáš Mikeš, Ondra Mach, Patrik Danilevič a André Pešta

Dana Tkáčová 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY LISTOPAD A PROSINEC 2017

Ve středu 8. listopadu od 16.00 hod se konají třídní schůzky 5. ročníku a 2. stupně v Saskově ulici. 

9. listopadu od 16.00 hod jsou konzultační hodiny 1. ročníku v Opletalově ulici.

Třídní schůzky 2. - 4. ročníku se konají 6. prosince od 17.00 hod. Rodiče srdečně zveme!

SBĚR STARÉHO PAPÍRU 2017

Ve středu 25. října v 8.00 hod proběhne sběr starého papíru. Papír noste svázaný, zvážený a podepsaný!!!

Odměna pro všechny sběrače, odměníme nejlepší třídu.

NAŠE 25.LETÁ ŠKOLA

Fotografie z oslavy zde

Výstava k 25. výročí založení školy (v současné době ke shlédnutí také v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou). 

Oslavy proběhly v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. Vystoupil také pěvecký sbor školy Fialenky. Oslavy byly doprovázeny také Dnem otevřených dveří v obou budovách školy.

V tento den jsme se těšili na mnoho významných hostů, včetně těch, kteří školu přímo zakládali anebo byli nablízku a významně při tom pomáhali. Na jednoho z hlavních zakladatelů školy patera Antonína Bratršovského můžeme už jen vzpomínat a vyprávět našim žákům střípky živé paměti o osobnosti tohoto výjimečného člověka.  Na oslavách bylo mnoho hostů, kteří s otcem Antonínem Bratršovským přímo spolupracovali. Kromě zástupců zřizovatele Biskupství litoměřického, magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou a celé řady dalších významných hostů, nás poctili svou návštěvou také přátelé z města Weinfelden, kanton Thurgau ve Švýcarsku, v čele s kanovníkem Theo Scherrerem. Švýcarští přátelé poskytli finanční prostředky na rekonstrukci budovy v Saskově ulici a po celou dobu školu významně podporují. Se zřízením školy tehdy velmi pomáhal i tehdejší biskup litoměřický Josef Koukl, její doživotní příznivec, a samozřejmě první ředitelka školy Mgr. Jana Kocourková, která školu vybudovala a řídila celých 20 let. Slavnostní setkání začalo v 10.00 hodin mší svatou v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou, kterou za všechny naše současné i bývalé žáky, jejich rodiče, učitele a všechny přítomné sloužil liberecký arciděkan Mgr. Radek Jurnečka.

Za statutární město Jablonec nad Nisou se oslav zúčastnili a svou návštěvou nás poctili pan primátor Ing. Petr Beitl, paní Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu a paní Bc. Radka Němečková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Na oslavy zavítala také paní Mgr. Ivana Ullmannová, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny v Jablonci nad Nisou.

Pozdravy od zřizovatele Biskupství litoměřického a od pana biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta na oslavách přednesla paní Mgr. Marie Gottfriedová, členka Rady školské právnické osoby. 

K dnešnímu dni se v naší škole vzdělává cekem 170 žáků v 9. ročnících.  Každého z nich škola přijímá jako individualitu a nabízí jim dnes, stejně jako i po celých uplynulých 25 let, kvalitní vzdělání a výchovu orientovanou na tradiční křesťanské hodnoty. Na těchto hodnotách - úctě a lásce k Bohu a člověku, naprosto běžné každodenní lidské slušnosti, respektu a vnímavosti k potřebám druhého - právě na tom všem velmi záleželo zakladatelům naší školy.

 

Jedním z nich byl dlouholetý místní děkan pater Antonín Bratršovský, který o naši školu celoživotně usiloval. Jako učitel měl k žákům a studentům mimořádný vztah. Byl celým svým srdcem pedagog a zároveň kněz, který radostně plnil své kněžské poslání. Naše škola byla jeho vymodlené dítě a dokázal pro ni mnoho obětovat. Jeho jméno v názvu naší školy má být zárukou tradičních křesťanských hodnot, o které usiloval a které jsou pro nás závazkem k jejich naplňování.

Mé ředitelské přání je, aby i do dalších mnoha let naše škola byla úspěšná a žádaná, aby vždy šla s dobou a byla plná po poznání chtivých skvělých žáků a spokojených rodičů. Přeji ji, aby nikdy nebyla pouze a jenom vzdělávací instituce, ale také aby nikdy nezapomínala na odkaz patera Antonína Bratršovského, ne jenom dobře a na vysoké úrovni vzdělávat, ale také vychovávat v duchu křesťanských morálních hodnot. Přeji, aby v naší škole vždy pracovali tací přívětiví, empatičtí a vysoce profesionální učitelé jako tomu je dnes.

Srdečné poděkování za pomoc při přípravě výroční prezentace patří také: za podklady a foto panu Janu Mackovi, panu Theo Scherrerovi, paní Mgr. Veronice Pospíšilové, Ruth a Hanspeterovi Zimmerli, panu Ing. Borku Tichému, panu Pavlu Kusalovi, za grafiku panu Michalu Janusovi, za odbornou spolupráci panu Janu Vrajíkovi a všem učitelům a zaměstnancům školy, kteří shromažďovali materiály z archívu ZŠ AB, organizovali výrobu pamětních předmětů, zdobili školu a připravovali Den otevřených dveří.

PhDr. Janina Křimská, ředitelka školy

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 20. ZÁŘÍ 2017

Ve středu 20. září od 16.00 hodin se konají třídní schůzky 5. ročníku a 2. stupně v Saskově ulici. 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. ZÁŘÍ 2017

Ředitelka základní školy PhDr. Janina Křimská vyhlašuje v souladu s §24 zákona č. 561/2004 Sb. v pátek 29. září 2017 ředitelské volno. 

Ředitelské volno 

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

4. září 2017 jsme slavnostně zahájili nový, pro naši školu jubilejní, školní rok. Naše prvňáčky spolu s celým prvním stupněm přivítal osobně pan biskup Mons. Jan Baxant spolu s panem děkanem Oldřichem Kolářem a paní ředitelkou PhDr. Janinou Křimskou. Všichni popřáli dětem i jejich učitelkám úspěšné vykročení do nového školního roku.

Dana Tkáčová    

 

ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/18, PRO NAŠI ŠKOLU JUBILEJNÍ!

Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 4. září 2017 v budovách 1. a 2. stupně v čase od 8.00 do 8.45 hodin. Při této příležitosti naši školu navštíví litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. 

Základní škola Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou letos slaví 25 let od svého založení.

Slavnost se koná v úterý 12. září 2017.

Slavnostní setkání proběhne v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí za účasti představitelů zřizovatele, města Jablonec nad Nisou, přátel školy ze Švýcarska, veřejnosti, žáků a pedagogů školy od 10.00 hodin. Vystoupí pěvecký sbor školy Fialenky.

Srdečně zveme všechny současné a bývalé pedagogy a zaměstnance, žáky, rodiče a přátele školy zúčastnit se slavnosti.

Další program: 

8.00-10.00 hodin: Den otevřených dveří v budově školy v Saskově ulici 34/2080

13.00-16.00 hodin: Den otevřených dveří v budově školy v Opletalově ulici 1266/4

114 10 .

1 2 3 4

 

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.