Projekty

ADOPCE PÍŠŤALY

Škola adoptovala píšťalu v 1. Manuálu - Oktave 4´ tón d na varhanách v Kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

v Jablonci nad Nisou.

 

 

 

JAMES - PROJEKT ADRESNÉ DÁRCOVSTVÍ

V únoru 2019 proběhla malá sbírka. Vybrané peníze, celkem 1 000,- Kč, byly věnovány Adře, o. p. s. do Kasičky radosti na podporu bangladéšských dětí.

 

Ke konci roku 2018 nám opět přišel dopis a obrázek od "našeho Jamese".

     

 

V rámci projektu adresné dárcovství společnosti Adra, o. p. s. podporujeme chlapce z Bangladéše, o prázdninách nám od něj přišel dopis.

 

LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE 2018

Naše škola se zapojila do zajímavého projektu „Lepší místo ve škole“, v němž celkem 7 základních škol z Jablonce soutěží  o 2 x 50.000 korun. Projekt finančně podpořila Nadace JABLOTRON. 

Samotný projekt je zacílen především na žáky. Ti mají za úkol přijít s nápadem, jak zlepšit prostředí své školy. Zaměřit se mohou opravdu na cokoli, záleží jen na jejich představivosti. Vyzkouší si, zda dokáží vyjádřit své myšlenky a zhodnotit jejich relevantnost, zda jsou schopni svým zápalem pro projekt nadchnout a přesvědčit své okolí ke spolupráci. Součástí projektu je vypracování prezentace, finančního rozpočtu a představení svého návrhu veřejnosti. Na závěr soutěže žáci budou svůj projekt prezentovat před sponzory, a pokud uspějí, pak ho díky jejich finanční pomoci mohou zrealizovat.

Vzhledem k počtu zúčastněných škol je naděje na výhru skutečně vysoká. Proto Vás prosíme, naslouchejte svým dětem, pomozte jim, podpořte je v jejich úsilí a hlavně HLASUJTE PRO NÁS!

Více informací k projektu naleztete zde

PROGRAM RENOVABIS 2017

Komise ČBK pro rozdělování finančních prostředků církevním školám, poskytnutých sdružením RENOVABIS, rozhodla o přidělení finančního příspěvku ve výši 50 000,- Kč na projekt naší školy s názvem Školní ekozahrada - učebna „Pod Jablůňkou" na školní rok 2017/2018. Za tyto peníze je postupně přetvářen pozemek školy v Saskově 34/2080 na „ekoučebnu pod širým nebem".

 

LES VE ŠKOLE

Les ve škole (Leaf - Learning about Forests) je Mezinárodní vzdělávací program. Organizátorem tohoto projektu je nezisková organizace TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. Praha. Program žáky seznamuje s naší nejrozšířenějším ekosystémem a aktivitami přímo v lese rozvíjí jejich vztah a citlivost k přírodě. Žáci zpracovávají osobní  i společný třídní výstup, jsou motivováni navštěvovat les, zkoumat jeho obyvatele, děje, které v něm probíhají, odhalovat, jak člověk ovlivňuje les a les člověka, a pečovat o les.

Ve školním roce 2016/2017 se naše škola  zapojila  do tohoto Mezinárodního výukového programu o lese, který probíhá v 21 zemích světa - Les ve škole. Stali jsme se tak patrony části Nového pralesa na Ještědském hřebeni. O lese se žáci 1. stupně učili díky zajímavým metodikám a pracovním listům, které nám environmentální sdružení Tereza zaslalo,

i díky dalším projektům,  do kterých se jednotlivé třídy pustily. O lese jsme se učili nejen ve škole, ale i venku a hlavně v lese. Les jsme si osahali, očichali, poslechli, vyfotili, namalovali, ... a učili se, jak celý ekosystém les funguje. Povědět o lese nám přišli i myslivci z Mysliveckého spolku Smržovka. V lese se nám moc líbí a i díky tomuto projektu si uvědomujeme,  co vše nám les zajišťuje a jak moc je pro nás tento ekosystém důležitý.

Mgr. Andrea Choutková, učitelka 1. stupně

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody udělila naší škole ve školním roce 2016 - 2017 nadační příspěvek na náš projekt „Zmapování květeny a živočichů na Jablonecku a v přilehlých částech CHKO Jizerské hory" v celkové výši 5 309,- Kč.

Realizace projektu začala studiem encyklopedií a materiálů z webu na přelomu měsíce února a března

2017. Děti se postupně seznamovaly s chráněnými živočichy a rostlinami v lokalitách v okolí Jablonce nad Nisou.  Prostřednictvím  práce s encyklopediemi,  interaktivní  tabulí  se děti  seznámily  nejdříve s konkrétní chráněnou květenou a mohly jsme začít kreslit a studovat detaily. Přibližně v této době se sešla pracovní skupina podílející se na projektu, rozdělili jsme si jednotlivé úkoly a rozhodlo se, kdy se budou realizovat.

Počasí, opožděný příchod jara a s ním převládající chladné počasí zpozdil termíny vycházek s průzkumem určených lokalit. Na přípravě kalendáře se pracovalo průběžně. Děti se v průběhu realizace naučily nové výtvarné  techniky,  například  linoryt. Došlo  k aktivní spolupráci prvního  a druhého stupně, kdy  se v hodinách výtvarné výchovy tvořily kresby a malby. Starší žáci z druhého stupně zhotovili skvělé kukly pomocí papíru, provazu a barevných zbytků vln. Děti ze třetí třídy s nadšením instalovaly tyto kukly na školní zahradě při jejich fotografování. Podařilo se zajímavou formou vtáhnout děti do uskutečňování jednotlivých etap projektu.

Studijní vycházky a výjezdy se skupinami dětí se realizovaly převážně v květnu a červnu, kdy se konečně ustálilo počasí.  Chráněné orchideje  vykvetly se zpožděním,  bylo možno nafotit  i některé živočichy. S nadšením děti spolupracovaly při jejich objevování na loukách a mokřadech především v Rádle, okolí jablonecké přehrady a Zásadě. Poslední naplánovaná akce s jabloneckým Ekocentrem byla odvolána pro nepřízeň počasí.

Závěrečná fáze projektu vytvoření kalendáře a zkompletování fotodokumentace proběhla v posledním týdnu školního roku. Můžeme tedy konstatovat, že projekt naplnil naše očekávání.

PROGRAM RENOVABIS 2016

Komise ČBK pro rozdělování finančních prostředků církevním školám, poskytnutých sdružením RENOVABIS, rozhodla o přidělení finančního příspěvku ve výši 70 000,- Kč na projekt naší školy s názvem „Matematika a přírodní vědy s radostí" na školní rok 2016/2017. Za tyto peníze budou zakoupeny didaktické pomůcky.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU JABLONEC

Pro náš dětský pěvecký sbor Fialenky na I. stupni, který má v naší škole dlouholetou tradici, jsme díky dotaci ve výši 13 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti kultury v roce 2016 zakoupili trička s potiskem, sady rytmických nástrojů a stojany na noty.

Mnohokrát děkujeme městu Jablonec nad Nisou za poskytnutí této dotace. 

PROGRAM RENOVABIS 2015

Realizace projektu „Legorobotika - více než fyzika hravě!" nám umožnila splnit stanovené cíle projektu. Vybavili jsme školu základními potřebami pro žákovskou legorobotiku. Celkem jsme koupili šest „výukových robotů" (EV3) včetně místní licence software a síťového adaptéru na nabíjení robotů.

PROJEKT MŠMT

Základním cílem projektu je zajištění dostatečného zabezpečení budov I. stupně v Opletalově ulici a II. stupně v Saskově ulici Základní školy Antonína Bratršovského.

ICT DO VÝUKY KROK ZA KROKEM

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LK

Klíčové aktivity projektu:

  • Semináře s tématikou zdravého životního stylu v časové dotaci 2 x 3 vyučovací hodiny během školního roku 2014-2015 pro každou zapojenou třídu 1. a 2. stupně.
  • Semináře s tématikou zdravého životního stylu v časové dotaci celkem 10 vyučovacích hodin během školního roku 2014-2015 pro zainteresované pedagogy.
  • Seminář s expertem na dopravní výchovu a jednoduchý servis jízdních kol v časové dotaci 1 x 4 vyučovací hodiny během školního roku 2014-2015 pro každou zapojenou třídu 1. a 2. stupně.

16 2 .

1 2

            

           

           

                   

           

            

              

              

                  

    

        

            

            

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.