Projekty

SING MAY - PROJEKT ADRESNÉ DÁRCOVSTVÍ - OD ZÁŘÍ 2019

Leden 2020

V lednu 2020 jsme dostali první dopis a obrázek od naší dívky Sing May U Marma. 

    

 

Prosinec 2019 

V prosinci 2019 přispěli zaměstnanci školy do "Kasičky radosti". Celková částka 900,- Kč byla zaslána na účet Adry, o. p. s. Za tyto peníze budou pořízeny vánoční dárky pro bangladéšské děti, tedy i pro naši dívku Sing May. 

 

Září 2019

Škola si od září 2019 adoptovala dívku Sing May U Marma

Budeme ji podporovat místo Jamese Sircara, který přestoupil od září 2019 do jiné školy, kterou má blíže svému domovu, protože se mu na internátní škole stýskalo po rodičích. Tato škola bohužel není zařazena do programu BanglaKids, a proto podpora naší školy pro Jamese musela skončit. Škola si však opět prostřednictvím Adry, o. p. s. adoptovala dívku Sing May – více o ní v přílohách níže.

 

 

 

 

ADOPCE PÍŠŤALY

Škola adoptovala píšťalu v 1. Manuálu - Oktave 4´ tón d na varhanách v Kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

v Jablonci nad Nisou.

 

 

 

JAMES - PROJEKT ADRESNÉ DÁRCOVSTVÍ - DO SRPNA 2019

Srpen 2019
Náš James přestoupil od září 2019 do jiné školy, kterou má blíže svému domovu, protože se mu na internátní škole stýskalo po rodičích. Tato škola bohužel není zařazena do programu BanglaKids, a proto podpora naší školy pro Jamese musela skončit. Škola si však adoptuje jiné dítě z tohoto programu. 

Únor 2019
V únoru 2019 proběhla malá sbírka. Vybrané peníze, celkem 1 000,- Kč, byly věnovány Adře, o. p. s. do Kasičky radosti na podporu bangladéšských dětí.

 

Ke konci roku 2018 nám opět přišel dopis a obrázek od "našeho Jamese".

     

 

V rámci projektu adresné dárcovství společnosti Adra, o. p. s. podporujeme chlapce z Bangladéše, o prázdninách nám od něj přišel dopis.

 


LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE 2018

Naše škola se zapojila do zajímavého projektu „Lepší místo ve škole“, v němž celkem 7 základních škol z Jablonce soutěží  o 2 x 50.000 korun. Projekt finančně podpořila Nadace JABLOTRON. 

Samotný projekt je zacílen především na žáky. Ti mají za úkol přijít s nápadem, jak zlepšit prostředí své školy. Zaměřit se mohou opravdu na cokoli, záleží jen na jejich představivosti. Vyzkouší si, zda dokáží vyjádřit své myšlenky a zhodnotit jejich relevantnost, zda jsou schopni svým zápalem pro projekt nadchnout a přesvědčit své okolí ke spolupráci. Součástí projektu je vypracování prezentace, finančního rozpočtu a představení svého návrhu veřejnosti. Na závěr soutěže žáci budou svůj projekt prezentovat před sponzory, a pokud uspějí, pak ho díky jejich finanční pomoci mohou zrealizovat.

Vzhledem k počtu zúčastněných škol je naděje na výhru skutečně vysoká. Proto Vás prosíme, naslouchejte svým dětem, pomozte jim, podpořte je v jejich úsilí a hlavně HLASUJTE PRO NÁS!

Více informací k projektu naleztete zde

PROGRAM RENOVABIS 2017

Komise ČBK pro rozdělování finančních prostředků církevním školám, poskytnutých sdružením RENOVABIS, rozhodla o přidělení finančního příspěvku ve výši 50 000,- Kč na projekt naší školy s názvem Školní ekozahrada - učebna „Pod Jablůňkou" na školní rok 2017/2018. Za tyto peníze je postupně přetvářen pozemek školy v Saskově 34/2080 na „ekoučebnu pod širým nebem".

 

LES VE ŠKOLE

Les ve škole (Leaf - Learning about Forests) je Mezinárodní vzdělávací program. Organizátorem tohoto projektu je nezisková organizace TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. Praha. Program žáky seznamuje s naší nejrozšířenějším ekosystémem a aktivitami přímo v lese rozvíjí jejich vztah a citlivost k přírodě. Žáci zpracovávají osobní  i společný třídní výstup, jsou motivováni navštěvovat les, zkoumat jeho obyvatele, děje, které v něm probíhají, odhalovat, jak člověk ovlivňuje les a les člověka, a pečovat o les.

Ve školním roce 2016/2017 se naše škola  zapojila  do tohoto Mezinárodního výukového programu o lese, který probíhá v 21 zemích světa - Les ve škole. Stali jsme se tak patrony části Nového pralesa na Ještědském hřebeni. O lese se žáci 1. stupně učili díky zajímavým metodikám a pracovním listům, které nám environmentální sdružení Tereza zaslalo,

i díky dalším projektům,  do kterých se jednotlivé třídy pustily. O lese jsme se učili nejen ve škole, ale i venku a hlavně v lese. Les jsme si osahali, očichali, poslechli, vyfotili, namalovali, ... a učili se, jak celý ekosystém les funguje. Povědět o lese nám přišli i myslivci z Mysliveckého spolku Smržovka. V lese se nám moc líbí a i díky tomuto projektu si uvědomujeme,  co vše nám les zajišťuje a jak moc je pro nás tento ekosystém důležitý.

Mgr. Andrea Choutková, učitelka 1. stupně

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody udělila naší škole ve školním roce 2016 - 2017 nadační příspěvek na náš projekt „Zmapování květeny a živočichů na Jablonecku a v přilehlých částech CHKO Jizerské hory" v celkové výši 5 309,- Kč.

Realizace projektu začala studiem encyklopedií a materiálů z webu na přelomu měsíce února a března

2017. Děti se postupně seznamovaly s chráněnými živočichy a rostlinami v lokalitách v okolí Jablonce nad Nisou.  Prostřednictvím  práce s encyklopediemi,  interaktivní  tabulí  se děti  seznámily  nejdříve s konkrétní chráněnou květenou a mohly jsme začít kreslit a studovat detaily. Přibližně v této době se sešla pracovní skupina podílející se na projektu, rozdělili jsme si jednotlivé úkoly a rozhodlo se, kdy se budou realizovat.

Počasí, opožděný příchod jara a s ním převládající chladné počasí zpozdil termíny vycházek s průzkumem určených lokalit. Na přípravě kalendáře se pracovalo průběžně. Děti se v průběhu realizace naučily nové výtvarné  techniky,  například  linoryt. Došlo  k aktivní spolupráci prvního  a druhého stupně, kdy  se v hodinách výtvarné výchovy tvořily kresby a malby. Starší žáci z druhého stupně zhotovili skvělé kukly pomocí papíru, provazu a barevných zbytků vln. Děti ze třetí třídy s nadšením instalovaly tyto kukly na školní zahradě při jejich fotografování. Podařilo se zajímavou formou vtáhnout děti do uskutečňování jednotlivých etap projektu.

Studijní vycházky a výjezdy se skupinami dětí se realizovaly převážně v květnu a červnu, kdy se konečně ustálilo počasí.  Chráněné orchideje  vykvetly se zpožděním,  bylo možno nafotit  i některé živočichy. S nadšením děti spolupracovaly při jejich objevování na loukách a mokřadech především v Rádle, okolí jablonecké přehrady a Zásadě. Poslední naplánovaná akce s jabloneckým Ekocentrem byla odvolána pro nepřízeň počasí.

Závěrečná fáze projektu vytvoření kalendáře a zkompletování fotodokumentace proběhla v posledním týdnu školního roku. Můžeme tedy konstatovat, že projekt naplnil naše očekávání.

PROGRAM RENOVABIS 2016

Komise ČBK pro rozdělování finančních prostředků církevním školám, poskytnutých sdružením RENOVABIS, rozhodla o přidělení finančního příspěvku ve výši 70 000,- Kč na projekt naší školy s názvem „Matematika a přírodní vědy s radostí" na školní rok 2016/2017. Za tyto peníze budou zakoupeny didaktické pomůcky.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU JABLONEC

Pro náš dětský pěvecký sbor Fialenky na I. stupni, který má v naší škole dlouholetou tradici, jsme díky dotaci ve výši 13 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti kultury v roce 2016 zakoupili trička s potiskem, sady rytmických nástrojů a stojany na noty.

Mnohokrát děkujeme městu Jablonec nad Nisou za poskytnutí této dotace. 

PROGRAM RENOVABIS 2015

Realizace projektu „Legorobotika - více než fyzika hravě!" nám umožnila splnit stanovené cíle projektu. Vybavili jsme školu základními potřebami pro žákovskou legorobotiku. Celkem jsme koupili šest „výukových robotů" (EV3) včetně místní licence software a síťového adaptéru na nabíjení robotů.

PROJEKT MŠMT

Základním cílem projektu je zajištění dostatečného zabezpečení budov I. stupně v Opletalově ulici a II. stupně v Saskově ulici Základní školy Antonína Bratršovského.

ICT DO VÝUKY KROK ZA KROKEM

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.

 

17 2 .

1 2

           

            

            

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.