Projekty

PROGRAM RENOVABIS 2016

Komise ČBK pro rozdělování finančních prostředků církevním školám, poskytnutých sdružením RENOVABIS, rozhodla o přidělení finančního příspěvku ve výši 70 000,- Kč na projekt naší školy s názvem „Matematika a přírodní vědy s radostí" na školní rok 2016/2017. Za tyto peníze budou zakoupeny didaktické pomůcky.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU JABLONEC

Pro náš dětský pěvecký sbor Fialenky na I. stupni, který má v naší škole dlouholetou tradici, jsme díky dotaci ve výši 13 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu aktivit v oblasti kultury v roce 2016 zakoupili trička s potiskem, sady rytmických nástrojů a stojany na noty.

Mnohokrát děkujeme městu Jablonec nad Nisou za poskytnutí této dotace. 

PROGRAM RENOVABIS 2015

Realizace projektu „Legorobotika - více než fyzika hravě!" nám umožnila splnit stanovené cíle projektu. Vybavili jsme školu základními potřebami pro žákovskou legorobotiku. Celkem jsme koupili šest „výukových robotů" (EV3) včetně místní licence software a síťového adaptéru na nabíjení robotů.

PROJEKT MŠMT

Základním cílem projektu je zajištění dostatečného zabezpečení budov I. stupně v Opletalově ulici a II. stupně v Saskově ulici Základní školy Antonína Bratršovského.

ICT DO VÝUKY KROK ZA KROKEM

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce.

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LK

Klíčové aktivity projektu:

  • Semináře s tématikou zdravého životního stylu v časové dotaci 2 x 3 vyučovací hodiny během školního roku 2014-2015 pro každou zapojenou třídu 1. a 2. stupně.
  • Semináře s tématikou zdravého životního stylu v časové dotaci celkem 10 vyučovacích hodin během školního roku 2014-2015 pro zainteresované pedagogy.
  • Seminář s expertem na dopravní výchovu a jednoduchý servis jízdních kol v časové dotaci 1 x 4 vyučovací hodiny během školního roku 2014-2015 pro každou zapojenou třídu 1. a 2. stupně.

AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI

Projekt se týkal zvyšování kvality ve vzdělávání. Do každé etapy byli zapojeni žáci a pedagogičtí pracovníci.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU JABLONEC NAD NISOU

Děkujeme městu Jablonec nad Nisou za poskytnutí dotace na náš dětský pěvecký sbor Fialenky.

E-ŠKOLY

Naše škola se zapojila do projektu E-skoly Libereckého kraje. Jeho cílem je zvýšit jazykovou kompetenci v anglickém a německém jazyce u žáků 5.-9. tříd základních škol.

PENÍZE ŠKOLÁM

Naše škola se zapojila do výzvy EU peníze školám. Vytváříme digitální učební materiály.

 

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.