Historie školy

Škola byla založena při jablonecké farnosti v roce 1992. Zakladateli byli pedagog a dlouholetý děkan Římskokatolické farnosti v Jablonci nad Nisou páter Antonín Bratršovský a učitelka Mgr. Jana Kocourková. Velkou roli při zakládání školy sehrála také podpora přátel školy z města Weinfelden, kanton Thurgau ve Švýcarsku v čele s kanovníkem Theo Scherrerem, kteří poskytli prostředky na rekonstrukci budovy v Saskově ulici. Se zřízením školy pomáhal i tehdejší biskup litoměřický Josef Koukl, její doživotní příznivec.

Jméno majora Rudolfa Háska škola přijala v roce 2003 na památku významného předválečného občana Jablonce nad Nisou, ruského legionáře české národnosti, exportéra, účastníka protinacistického i protikomunistického odboje a exilového organizátora.

V roce 2006 se v důsledku změny školského zákona stalo zřizovatelem školy Biskupství litoměřické.

Ke konci roku 2011 školu opustila zakládající a dlouholetá ředitelka Mgr. Jana Kocourková. Kalendářní rok 2012 začala škola s novým vedením v čele s PhDr. Janinou Křimskou.

Od 1. září 2013 nese škola čestný název jednoho ze zakladatelů, pedagoga a dlouholetého děkana Římskokatolické farnosti pátera Antonína Bratršovského.

 

 


 

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.