Hodnoty školy


Základní škola Antonína Bratršovského                          v Jablonci nad Nisou

Vize

Jsme základní devítiletá škola, která ve spolupráci s rodinou poskytuje žákům kvalitní vzdělání a současně je i vychovává k orientaci na tradiční hodnoty.
Preferujeme menší počet žáků ve třídách a vytváříme jim bezpečné prostředí.

Hodnoty školy vycházejí z křesťanské tradice a z úcty k člověku.

Klademe důraz zejména na:
- úctu k životu ve všech jeho stadiích a formách
- vnímavost k potřebám druhého a schopnost oběti
- pravdu, vytrvalost, trpělivost
- spravedlnost, poctivost, zodpovědnost
- nesobeckost a schopnost spolupráce
- schopnost radovat se, žasnout, být vděčný
- úctu k legitimním autoritám

Poslání


Poskytujeme žákům hodnotovou orientaci založenou na křesťanské tradici.

Přijímáme žáky bez ohledu na vyznání i žáky nevěřící nebo z nevěřících rodin. Záleží nám na dobrých vzájemných vztazích mezi žáky, učiteli a rodiči. Úspěch vzdělání a výchovy závisí na spolupráci s rodinou, proto tuto spolupráci považujeme za klíčovou.
Preferujeme menší počet žáků ve třídách, vytváříme jim bezpečné prostředí.
Vedeme žáky k dobrému vztahu k přírodě, životnímu prostředí i k výsledkům lidské práce prostřednictvím etické, estetické a environmentální výchovy. Jako alternativu k etické výchově je možné si zvolit výchovu náboženskou.
Vedeme žáky i k smysluplnému využívání volného času prostřednictvím zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.
Připravujeme žáky na střední školy i pro samostatný život.

           

            

            

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.