Novinky

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka základní školy PhDr. Janina Křimská vyhlašuje v souladu s § 24 zákona č. 561/2004 Sb. ve čtvrtek 20. prosince 2018 a v pátek 21. prosince 2018 ředitelské volno.

OKRESNÍ PŘEBOR V ŠACHU

Ve čtvrtek 29. listopadu se čtyřčlenné družstvo ve složení J. Macháček, P. Danilevič, K. Křelina a O. Mach zúčastnilo okresního Přeboru v šachu, který pořádal šachový oddíl Desko Liberec. Turnaj probíhal v restauraci U Košků, hrálo se ve třech kategoriích. Naše družstvo asi nejvíce potrápili borci z Jergymu. Celkově chlapci skončili na 3. místě, ale z Jablonce byli jediní, tak postupují do dalšího kola, které se bude konat v únoru.

 

 

JSME NEJLEPŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PIŠKVORKÁCH V LIBERECKÉM KRAJI

V pátek 23. listopadu se dva pětičlenné týmy z 8. a 9. ročníku zúčastnily Oblastního kola turnaje škol v piškvorkách. Obě družstva postoupila do semifinále a jedno ještě dále do finálových duelů. Nakonec jsme jako škola dosáhli mimořádného úspěchu a vybojovali celkově 2. místo. Toto umístění zajistilo jednomu z týmů postup do Krajského kola turnaje škol v piškvorkách, které se konalo 27. listopadu. Konkurence byla opravdu velká a naše zkušenost o to cennější. Vrstevníky z jiných oblastních kol se nám podařilo porazit, ale na středoškolské soupeře jsme tentokrát nestačili. Přesto jsme si celý soutěžní den užili a nasbírali cenné zkušenosti, které příští rok určitě opět zúročíme.

Tým NÁHRADNÍKŮ a Mgr. Pavla Petráková


 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Výsledek voleb zástupce rodičů žáků do Školské rady Základní školy Antonína Bratršovského                                                                      

Volby proběhly ve dnech 1. – 5. listopadu 2018.

Celkem hlasovala 105 oprávněných voličů s následujícím výsledkem.

S účinností od 7. listopadu 2018 byla s nejvyšším počtem 50 hlasů novým zástupcem rodičů žáků ve Školské radě zvolena paní Jiřina Dědečková.

7. listopadu 2018 proběhla také volba zástupce pedagogů do Školské rady.

Většinou hlasů pedagogů byla znovu za pedagogický sbor zvolena Mgr. Pavla Petráková.

Zástupcem za zřizovatele i nadále zůstává děkan Římskokatolické farnosti v Jablonci nad Nisou P. Oldřich Kolář.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2018

Lucie Antonínová z 5. ročníku se umístila na krásném 3. místě v krajském kole Logické olympiády 2018.
 
GRATULUJEME!
 

BĚH KOLEM DRUHÉ PŘEHRADY

VÝSLEDKY 

PROJEKTOVÝ DEN K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

Ke 100 výročí České republiky se na 1.stupni uskutečnilo tvořivé odpoledne s rodiči
a dětmi. Součástí byly zábavné úkoly, tvořivé dílničky, muzejní koutek s prvorepublikovými předměty a ukázka tance - České besedy.

Děkujeme za hojnou účast a ochotu k zapůjčení dobových předmětů.  
 
     

ŠKOLNÍ LÍPA PRO DALŠÍ STOLETÍ

V pátek 19. října 2018 začal náš školní den poněkud neobvykle. Zahájili jsme ho na školní zahradě u budovy 2. stupně v Saskově ulici. Na výjimečnou událost dorazili také žáci 1. stupně. Sešli jsme se tu všichni společně při příležitosti 100. výroční vzniku Československa. 

S úctou jsme vzpomínali na našeho prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigue Masaryka. Jemu a jeho spolupracovníkům, hlavně Edvardu Benešovi a Milanu Rastislavu Štefánikovi a všem ostatním, kteří se podíleli na vzniku a budování Československa, jsme vděční, že žijeme ve svobodné zemi. A právě proto jsme vysadili lípu, náš národní strom, pro další století republiky. Vysadili jsme ji jako příslib, že se budeme vždy snažit být vzdělaní, užiteční a slušní občané našeho státu. Vybrali jsme lípu srdčitou, malý až středně velký strom, který by měl dorůst výšky 8 - 12 metrů. 

   

Tak ať rosteš, naše lípo srdčitá!

Svobodně a spolu s námi! 

 

Žáci a pedagogové Základní školy Antonína Bratršovského

EVROPSKÝ TÝDEN PROGRAMOVÁNÍ

Tento týden se všichni žáci 2. stupně zapojili do kampaně CodeWeek, která má za cíl představit programování široké veřejnosti a podpořit rozvoj informatického myšlení žáků. 

V hodinách informatiky si vyzkoušeli zábavné programování především v prostředí Minecraftu. Více informací o kampani, naleznete zde.

 

KERAMICKÝ KROUŽEK

Letos zahájil svoji činnost také keramický kroužek. Sešli jsme se již podruhé, tento týden jsme se přesunuli z keramické dílny v suterénu školy na sluníčko a školní zahradu.

 

LAND ART 9. TŘÍDY

Říjnovou dvouhodinovku pracovní činností jsme, stejně jako vloni, věnovali Land artu. Po nezbytném promítnutí loňských prací a správném „motivování" jsme vyrazili do parku. Výsledky naší tvorby si můžete prohlédnout v příloze.

Dana Tkáčová

KITING O TĚLOCVIKU

Že je pouštění draků zábava nejen pro malé děti jsme se přesvědčili o pondělní tělesné výchově.

Opravdu jsme si to užili....

Dana Tkáčová

8. 10. 2018

 

181 16 .

1 2 3 4 5 6

            

           

           

           

                   

           

            

              

              

                  

    

        

            

            

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.