Náš tým

Vedení školy:

PhDr. Janina Křimská

ředitelka školy

e-mail: krimska@zsab.cz, mobil: 737 476 635

Mgr. Štěpánka Fabiánová

zástupkyně ředitelky školy a učitelka na 2. stupni

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Marie Surkovová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Lydie Malá

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Petra Hybnerová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 3. A

Mgr. Andrea Choutková

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 3. B

Mgr. Petra Roskovcová

vedoucí učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 4. ročníku

Mgr. Jana Kekulová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 5. ročníku

Mgr. Kateřina Khailová

učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 6. ročníku

Mgr. Pavla Petráková

učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 8. ročníku

Mgr. Pavla Lejsková

výchovná poradkyně, učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 9. ročníku

Bc. Carola Ahneová 

učitelka Německého jazyka, Anglického jazyka a Dějepisu

Mgr. Dana Tkáčová

učitelka Tělesné výchovy, Pracovních činností, Výchovy ke zdraví, Zeměpisu a Výtvarné výchovy 

Romana Halamová

učitelka Hudební výchovy na 2. stupni, vedoucí školního pěveckého sboru Fialenky

Mgr. Veronika Pospíšilová

učitelka Etické výchovy na 1. stupni

Mgr. Radúz Drozen 

učitel Etické výchovy na 2. stupni 

Kateřina Kroupová

asistentka pedagoga

Ing. Jaroslava Tichá

asistentka pedagoga

Bc. Ilona Abrahamová

asistentka pedagoga, vedoucí vychovatelka ve školní družině, pedagog volného času

Jana Ranglová

vychovatelka ve školní družině

Mgr. Myroslava Sabadosh

vychovatelka ve školní družině

 

Provozní zaměstnanci školy:

Michaela Fleišmanová

vedoucí sekretariátu

e-mail: sekretariat@zsab.cz, telefon: 604 244 232

Ing. Olga Šestáková

hlavní účetní

Jaroslava Šebestová

mzdová účetní

Aleš Horčička

školník

Jiřina Dědečková

kuchařka - výdej jídla na 1. stupni

Dagmar Háková

uklízečka na 1. stupni

Miloslava Kloudová

uklízečka na 2. stupni

 

 

 

 

 

 

Náš tým

 

 

 

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.