Náš tým

Vedení školy:

PhDr. Janina Křimská

ředitelka školy

e-mail: krimska@zsab.cz, mobil: 737 476 635

Mgr. Štěpánka Fabiánová

zástupkyně ředitelky školy a učitelka na 2. stupni

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Lydie Malá

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Petra Hybnerová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 2. A

Mgr. Andrea Choutková

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 2. B

Mgr. Petra Roskovcová

vedoucí učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Marie Surkovová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 4. ročníku

Mgr. Jana Kekulová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 5. ročníku

Mgr. Jana Bejdáková

učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 6. ročníku

Mgr. Pavla Petráková

učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 7. ročníku

Mgr. Pavla Lejsková

výchovná poradkyně, učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 8. ročníku

Bc. Carola Ahneová 

učitelka na 2. stupni, asistentka pedagoga

Mgr. Kateřina Khailová

učitelka na 2. stupni (Anglický jazyk, Přírodopis, Zeměpis, Chemie a Informatika), třídní učitelka 9. ročníku

Mgr. Martin Kubeček

učitel na 2. stupni, asistent pedagoga

Mgr. Dana Tkáčová

učitelka Tělesné výchovy, Etické výchovy a Výchovy ke zdraví

Romana Halamová

učitelka Hudební výchovy na 2. stupni, vedoucí školního pěveckého sboru Fialenky

Mgr. Lidmila Kirchnerová

učitelka Výtvarné výchovy na 2. stupni

Mgr. Veronika Pospíšilová

učitelka Etické výchovy na 1. stupni

Jana Ranglová

vedoucí vychovatelka ve školní družině, asistentka pedagoga

Mgr. Myroslava Sabadosh

vychovatelka ve školní družině

Ing. Jaroslava Tichá

asistentka pedagoga

Bc. Ilona Abrahamová

pedagog volného času

 

Provozní zaměstnanci školy:

Michaela Fleišmanová

vedoucí sekretariátu

e-mail: sekretariat@zsab.cz, telefon: 604 244 232

Ing. Olga Šestáková

hlavní účetní

Jaroslava Šebestová

mzdová účetní

Aleš Horčička

školník

Jiřina Dědečková

kuchařka - výdej jídla na 1. stupni

Jaroslava Radostová

uklízečka na 1. stupni

Miloslava Kloudová

uklízečka na 2. stupni

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš tým

 

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.