Náš tým

Náš tým:

Vedení školy:

PhDr. Janina Křimská

ředitelka školy

e-mail: krimska@zsab.cz, mobil: 737 476 635

Mgr. Štěpánka Fabiánová

zástupkyně ředitelky školy a učitelka na 2. stupni

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Petra Roskovcová

vedoucí učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Marie Surkovová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 2. ročníku

Mgr. Lydie Malá

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 3. ročníku

Mgr. Petra Hybnerová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 4. A

Mgr. Hana Zahradníková

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 4. B

Mgr. Jana Kekulová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 5. ročníku

Bc. Carola Ahneová

učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 6. ročníku

Mgr. Kateřina Khailová

učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 7. ročníku

Mgr. Pavla Lejsková

učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 8. ročníku, výchovná poradkyně

Mgr. Pavla Petráková

učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 9. ročníku

Mgr. Dana Tkáčová

učitelka na 2. stupni

Bc. Miroslav Jirků

učitel na 2. stupni

Romana Halamová

učitelka Hudební výchovy pro 5. ročník a 2. stupeň, vedoucí školního pěveckého sboru Fialenky

Mgr. Veronika Pospíšilová

učitelka Etické výchovy na 1. stupni

Mgr. Radúz Drozen

učitel Etické výchovy na 2. stupni

Bc. Ilona Abrahamová

vychovatelka ve školním klubu

Michaela Koťátková

vychovatelka ve školní družině

asistentka pedagoga

Mgr. Myroslava Sabadosh

vychovatelka ve školní družině

Ing. Jaroslava Tichá

asistentka pedagoga

Kateřina Kroupová

asistentka pedagoga

 

 

Provozní zaměstnanci školy:

Michaela Fleišmanová

vedoucí sekretariátu

e-mail: sekretariat@zsab.cz, telefon: 604 244 232

Ing. Olga Šestáková

hlavní účetní

Jaroslava Šebestová

mzdová účetní

Aleš Horčička

školník

Jiřina Dědečková

kuchařka - výdej jídla na 1. stupni

Jana Myslivcová

uklízečka na 1. stupni

Miloslava Kloudová 

uklízečka na 2. stupni

 

 

Údaje k 1. září 2018

 

 

 

 

 


 

Náš tým

            

           

           

                   

           

            

              

              

                  

    

        

            

            

 

High Quality Cosplay Costumes Store - QualityCosplay.com
© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.