Náš tým

 

Náš tým:

 

Vedení školy:

 

PhDr. Janina Křimská

ředitelka školy

e-mail: sekretariat@zsab.cz, krimska@zsab.cz, mobil: 737 476 635

 

Mgr. Štěpánka Fabiánová

zástupkyně ředitelky školy a učitelka na 2. stupni

 

 

Pedagogičtí pracovníci školy:

 

Mgr. Petra Hybnerová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 1. ročníku

 

Mgr. Petra Roskovcová

vedoucí učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 2. ročníku

 

Mgr. Marie Surkovová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 3. ročníku

 

Mgr. Lydie Malá

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 4. ročníku

 

Mgr. Jana Kekulová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 5. A

 

Mgr. Kristýna Kubínová

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 5. B

 

Mgr. Pavla Petráková

učitelka na 1. stupni, třídní učitelka 6. ročníku

 

Bc. Carola Ahneová

učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 7. ročníku

 

Mgr. Kateřina Khailová

učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 8. ročníku

 

Mgr. Pavla Lejsková

učitelka na 2. stupni, třídní učitelka 9. ročníku, výchovná poradkyně

 

Mgr. Miroslav Jirků

učitel na 2. stupni

 

Bc. Jana Drbohlavová

učitel na 2. stupni

 

Romana Halamová

učitelka Hudební výchovy pro 5. ročník a 2. stupeň, vedoucí školního pěveckého sboru Fialenky

 

Mgr. Veronika Pospíšilová

učitelka Etické výchovy na 1. stupni

 

Mgr. Radúz Drozen

učitel Etické výchovy na 2. stupni

 

Mgr. Peter Tkáč

vychovatel ve školní družině

asistent pedagoga

(Funguje zatím jako zástup za nemocnou pracovnici.)

 

Mgr. Myroslava Sabadosh

vychovatelka ve školní družině

 

Ing. Jaroslava Tichá

asistentka pedagoga

 

Kateřina Kroupová

asistentka pedagoga

 

 

Provozní zaměstnanci školy:

 

Michaela Fleišmanová

vedoucí sekretariátu

e-mail: sekretariat@zsab.cz, telefon: 604 244 232

 

Ing. Olga Šestáková

hlavní účetní

 

Jaroslava Šebestová

mzdová účetní

 

Aleš Horčička

školník

 

Jiřina Dědečková

kuchařka – výdej jídla na 1. stupni

 

Jana Myslivcová

uklízečka na 1. stupni

 

Miloslava Kloudová

uklízečka na 2. stupni

 


 

Náš tým

            

           

           

           

                   

           

            

              

              

                  

    

        

            

            

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.