Novinky

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Zahájení nového školního roku proběhne v pondělí 2. září 2019 v 8.00 hodin.
Zahájení bude probíhat první vyučovací hodinu, žáci budou odcházet v 8.45 hodin.

V úterý 3. září budou ve všech třídách probíhat třídnické hodiny
(školní řád, poučení žáků, rozdávání učebnic a jiné třídnické záležitosti). 

Výuka pro 1. ročník končí v 10.45 hodin (3 vyučovací hodiny)
2. - 5. ročník končí v 11.40 hodin (4 vyučovací hodiny)
6. - 9. ročník končí ve 12.35 hodin (5 vyučovacích hodin)

Provoz školní družiny začíná v úterý 3. září 2019.
Kapacita družiny je 45 míst. Přihlášky děti obdrží 2. září 2019 k vyplnění doma a odevzdají je v úterý 3. září 2019. O přijetí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. 

Školní obědy
Obědy na I. stupni se vydávají  od 3. září 2019. 
Celý II. stupeň a 5. A chodí na obědy do Scolarestu (podrobnosti viz záložka Stravování).

Těšíme se na Vás. 
Pedagogický sbor ZŠ AB

LEPŠÍ MÍSTO VE ŠKOLE

 

 

ZDRAVÝ DEN V MATEŘSKÉM CENTRU JABLÍČKO

Děti z první a druhé třídy se zúčastnily interaktivní výstavy o zdraví. Plnily úkoly na stanovištích a
dověděly se mnoho nového o spánku, pohybu, zdravém stravování, pobytu na slunci či jakou roli
hraje v životě střídmost. Za splnění všech úkolů byly odměněny certifikátem.
Mgr. Marie Surkovová
 
 

MUZEUM ENERGIE

Koncem května se žáci 5. a 7. ročníku vypravili na společný školní výlet do Velkých Hamrů, který byl zakončen přespáním ve škole. Hlavním cílem výletu byla návštěva Muzea Energie. Budova muzea sice navenek moc přitažlivě nepůsobí, nicméně samotné muzeum nás příjemně překvapilo a místní průvodce snad téměř všechny svým výkladem zaujal. Po prohlídce muzea na žáky čekal náročný výšlap na Černostudniční hřbet a cesta zpět do školy. Za odměnu si večer mohli dopřát čerstvou pizzu, užít si společně strávený hudebně laděný večer i následné přespání ve škole.

Mgr. Kateřina Khailová 

 

 

VYDAŘENÝ PROJEKTOVÝ DEN

Středu 29. května prožila 6. třída na Střední uměleckoprůmyslové škole. Žáci si vyzkoušeli, jaké je to být středoškolákem a co všechno se na této škole mohou naučit. Navlékali jsme, ketlovali, našívali, tiskli i kreslili. Velké poděkování patří pedagogům této školy, kteří se nám celý den věnovali.
 
Děkujeme.
Mgr. Dana Tkáčová
 
 

JARNÍ KONCERT FIALENEK

Pěvecký sbor Fialenky rozdával radost na svém Jarním koncertě v kostele sv. Josefa v Loučné. Děti pod vedením Romany Halamové zazpívaly především všem maminkám k jejich svátku. Slavíci z druhé třídy se přidali se svými flétničkami.
Mgr. Marie Surkovová
 
 

ČESKÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ

Letos jsme se opět zapojili do celorepublikové akce Český den boje proti rakovině. Díky
vynikající spolupráci dětí, pedagogů a rodičů se podařilo vybrat celkovou částku 4 951 Kč,
která byla již odeslána na konto Ligy boje proti rakovině.
Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme.
Tým ZŠ AB
 
 

HELPÍKŮV POHÁR 2019

Ve středu 15. 5. se naši páťáci zúčastnili dětské vzdělávací zdravotnické soutěže " Helpíkův pohár 2019". Za velmi chladného počasí a v silné konkurenci vybojovaly tři posádky krásné 7., 13. a 15. místo.

Gratulujeme.

Mgr. Jana Kekulová 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

 

DEN PRO JAMESE - 1. března 2019

Celkem se vybralo 16 860,- Kč

Během dne pro Jamese žáci vyráběli velikonoční přáníčka, zápichy, náramky, svíčky, květináče, krmítka, sázeli pažitku atd. Poté se tradičně prodávali dorty a výtěžek ve výši 7 800,- Kč byl věnován na podporu chlapce Jamese Sircara z Bangladéše, kterého má škola adoptovaného v rámci Adresného dárcovství u Adry, o. p. s. Zbylé peníze budou věnovány na varhany do Kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou. 

 

ŠESTÁ TŘÍDA A PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠT

I šesťáci si ve středu 20. února náramně užili projektový den na SPŠT a vyrobili si úžasné předměty ze dřeva i kovu. Dívky šperky, postavičky a nápisy pájené cínem, chlapci dřevěnou přepravku na nápoje.
 
Dana Tkáčová
 
    
 
 

PROJEKTOVÝ DEN NA SPŠT

Středu 13. února jsme díky vstřícnosti Střední průmyslové školy technické strávili v dílnách jejich školy. Vyráběli jsme pájené panáčky v elektro dílně a přepravky na nápoje v truhlárně. Celé odpoledne se nám věnovali zkušení pedagogové včetně několika studentů a učňů. Děkujeme.

Dana Tkáčová

  

187 16 .

1 2 3 4 5

           

           

            

            

           

                   

           

            

              

              

                  

    

        

            

            

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.