O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Školní družina při Základní škole Antonína Bratršovského, Saskova 34/2080, 466 01 Jablonec nad Nisou

pracoviště: Opletalova 1266/4, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Kontakt:

Základní škola Antonína Bratršovského

Opletalova 1266/4

466 01 Jablonec nad Nisou

Telefon do školní družiny a na odhlašování obědů: 732 305 138

 

Vychovatelky:

Mgr. Myroslava Sabadosh - vychovatelka ve školní družině

Michaela Koťátková - vychovatelka ve školní družině

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6.30 - 7.40 hodin (vpouštění dětí do školy do 7.20 hodin)

Odpolední družina: 11.40 - 16.30 hodin (v pátek do 16.00 hodin)

Prosíme rodiče, aby své děti vyzvedávali do 13.30 hodin nebo až po 15.00 hodin, nenarušujte prosím činnost školní družiny.

 

Kapacita školní družiny: 45 dětí, děti jsou rozděleny do dvou oddělení.

 

Přihlášení dítěte do školní družiny, školního klubu:

Do školní družiny je možno přihlásit dítě, které navštěvuje 1. - 2. ročník naší školy, a to prostřednictvím zápisového lístku k tomuto určenému.

Do školního klubu je možno přihlásit dítě, které navštěvuje 3. - 9. ročník naší školy, a to prostřednictvím zápisových lístků k tomu určených.

Do školní družiny a školního klubu jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Odhlášení dítěte ze ŠD, školního klubu je nutné učinit písemně.

 

Uvolnění dítěte ze školní družiny:

Žádost o uvolnění ze ŠD

Uvolnění dítěte ze ŠD mimo čas uvedený v zápisním lístku je možné pouze prostřednictvím formuláře k tomuto určenému.

Žáka je možné ze ŠD odhlásit v pololetí školního roku, nebo na základě nenadálých situací kdykoli v průběhu školního roku.

Dokumenty školní družiny a školního klubu:

Zápisní lístek do ŠD (1. - 2. ročník)

Zápisní lístek do ŠK (3. - 5. ročník)

Zápisí lístek do ŠK (6. - 9. ročník) 

Řád ŠD a ŠK.pdf

ŠVP ŠD pdf

ŠVP ŠK.pdf 

Kroužky probíhající v rámci školní družiny a školního klubu


                   

  

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

イージースライド 人気色
© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.