Projekt PATRONI

Ve středu 16. listopadu se uskutečnilo další setkání žáků prvního a devátého ročníku v rámci
celoročního projektu „PATRONI“.
 
Tentokrát se jednalo o sdílenou výuku MATEMATIKY. Tématem byla KRYCHLE.
 
Deváťáci zasvětili prvňáky do tajů krychle, společně s nimi vyrobili síť krychle, kterou po
ozdobení slepili do podoby tělesa. Během setkání vznikl dostatečný počet krychlí, ze kterých
děti postavily jedinečnou krychlovou stavbu. Samotné krychle budou i nadále sloužit při
výuce matematiky, především v prostředí Krychlových staveb.
 
Další setkání v rámci zmíněného projektu proběhne v lednu, kdy se prvňáci vydají za
deváťáky na druhý stupeň, kde proběhne sdílená výuka ČESKÉHO JAZYKA.
 
Všichni zúčastnění zaslouží velký dík a patřičnou pochvalu za vynikající spolupráci.

                   

  

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

イージースライド 人気色
© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.