POMOC UKRAJINSKÝM DĚTEM

V rámci charitativního projektu „Den pro Sing“ byly vybrány finanční prostředky, které prioritně
posloužily k podpoře školou adoptované dívky Sing. Po vzájemné dohodě pedagogů a žáků bylo
rozhodnuto, že zbylé prostředky budou věnovány účelně na pomoc Ukrajině.
 
Na základě výzvy Gymnázia Dr. A. Randy jsme zakoupili z části těchto peněz školní potřeby pro šest
ukrajinských dětí, které v současné době navštěvují školu v Hrádku nad Nisou. Ve čtvrtek 17. 3. bylo vše předáno koordinátorovi akce panu Vaninovi.
 
Děkujeme všem, kteří jste svým zapojením přispěli k této malé pomoci.
Pedagogové a žáci ZŠ AB
 
  

                   

  

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

イージースライド 人気色
© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.