Náš tým

 

Vedení školy

 

Ředitelka školy:

PhDr. Janina Křimská

krimska@zsab.cz

Telefon: 737 476 635

Zástupkyně ředitelky školy:

Mgr. Štěpánka Fabiánová

fabianova@zsab.cz

Telefon: 604 244 232

 

Kancelář školy

 

Sekretářka školy:

 

Michaela Fleišmanová

sekretariat@zsab.cz

Telefon: 604 244 232

 

Třídní učitelky / učitelé

 

Třídní učitelka 1. ročníku:

Mgr. Lydie Malá

mala@zsab.cz

Třídní učitelka 2. ročníku:

Mgr. Andrea Choutková

choutkova@zsab.cz

Třídní učitelka 3. ročníku:

Mgr. Petra Hybnerová

hybnerova@zsab.cz

Třídní učitelka 4. ročníku:

Mgr. Petra Roskovcová

roskovcova@zsab.cz

Třídní učitelka 5. ročníku:

Mgr. Marie Surkovová

surkovova@zsab.cz

Třídní učitelka 6. ročníku:

Mgr. Jana Kekulová

kekulova@zsab.cz

Třídní učitelka 7. ročníku A:

Bc. Jana Drbohlavová

drbohlavova@zsab.cz

Třídní učitel 7. ročníku B:

Mgr. Miroslav Jirků

jirku@zsab.cz

Třídní učitelka 8. ročníku:

Mgr. Pavla Petráková

petrakova@zsab.cz

Třídní učitelka 9. ročníku:

Mgr. Carola Jirků

carola.jirku@zsab.cz

 

Ostatní učitelky a učitelé  

 

 

Učitelka na 2. stupni:

Výchovná poradkyně:

Mgr. Pavla Lejsková

lejskova@zsab.cz

Učitelka na 2. stupni:

 

Mgr. Kateřina Khailová

khailova@zsab.cz

Učitelka hudební výchovy:

Vedoucí školního pěveckého sboru Fialenky:

Romana Halamová

halamova@zsab.cz

Učitelka Etické výchovy na 1. stupni:

Mgr. Veronika Pospíšilová

Učitel Etické výchovy na 2. stupni:

Mgr. Radúz Drozen

 

Asistentka pedagoga

 

Michaela Koťátková

kotatkova@zsab.cz

 

Vychovatelky ve školní družině

 

Mgr. Myroslava Sabadosh

sabadosh@zsab.cz

Telefon: 732 305 138

Kateřina Pánková

pankova@zsab.cz

Telefon: 732 305 138

 

Provozní zaměstnanci školy

 

Školník:

Aleš Horčička

Kuchařka – výdej jídla:

Jiřina Dědečková

Uklízečka v Opletalově ulici:

Jana Myslivcová

Uklízečka v Saskově ulici:

Miloslava Kloudová

 

Účetní

 

Hlavní účetní:

Ing. Olga Šestáková

Mzdová účetní:

Jaroslava Šebestová

  

            

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.
Prada Replica Handbags