NAŠE 25.LETÁ ŠKOLA

Fotografie z oslavy zde

Výstava k 25. výročí založení školy (v současné době ke shlédnutí také v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou). 

Oslavy proběhly v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. Vystoupil také pěvecký sbor školy Fialenky. Oslavy byly doprovázeny také Dnem otevřených dveří v obou budovách školy.

V tento den jsme se těšili na mnoho významných hostů, včetně těch, kteří školu přímo zakládali anebo byli nablízku a významně při tom pomáhali. Na jednoho z hlavních zakladatelů školy patera Antonína Bratršovského můžeme už jen vzpomínat a vyprávět našim žákům střípky živé paměti o osobnosti tohoto výjimečného člověka.  Na oslavách bylo mnoho hostů, kteří s otcem Antonínem Bratršovským přímo spolupracovali. Kromě zástupců zřizovatele Biskupství litoměřického, magistrátu statutárního města Jablonec nad Nisou a celé řady dalších významných hostů, nás poctili svou návštěvou také přátelé z města Weinfelden, kanton Thurgau ve Švýcarsku, v čele s kanovníkem Theo Scherrerem. Švýcarští přátelé poskytli finanční prostředky na rekonstrukci budovy v Saskově ulici a po celou dobu školu významně podporují. Se zřízením školy tehdy velmi pomáhal i tehdejší biskup litoměřický Josef Koukl, její doživotní příznivec, a samozřejmě první ředitelka školy Mgr. Jana Kocourková, která školu vybudovala a řídila celých 20 let. Slavnostní setkání začalo v 10.00 hodin mší svatou v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou, kterou za všechny naše současné i bývalé žáky, jejich rodiče, učitele a všechny přítomné sloužil liberecký arciděkan Mgr. Radek Jurnečka.

Za statutární město Jablonec nad Nisou se oslav zúčastnili a svou návštěvou nás poctili pan primátor Ing. Petr Beitl, paní Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu a paní Bc. Radka Němečková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Na oslavy zavítala také paní Mgr. Ivana Ullmannová, vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny v Jablonci nad Nisou.

Pozdravy od zřizovatele Biskupství litoměřického a od pana biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta na oslavách přednesla paní Mgr. Marie Gottfriedová, členka Rady školské právnické osoby. 

K dnešnímu dni se v naší škole vzdělává cekem 170 žáků v 9. ročnících.  Každého z nich škola přijímá jako individualitu a nabízí jim dnes, stejně jako i po celých uplynulých 25 let, kvalitní vzdělání a výchovu orientovanou na tradiční křesťanské hodnoty. Na těchto hodnotách - úctě a lásce k Bohu a člověku, naprosto běžné každodenní lidské slušnosti, respektu a vnímavosti k potřebám druhého - právě na tom všem velmi záleželo zakladatelům naší školy.

Jedním z nich byl dlouholetý místní děkan pater Antonín Bratršovský, který o naši školu celoživotně usiloval. Jako učitel měl k žákům a studentům mimořádný vztah. Byl celým svým srdcem pedagog a zároveň kněz, který radostně plnil své kněžské poslání. Naše škola byla jeho vymodlené dítě a dokázal pro ni mnoho obětovat. Jeho jméno v názvu naší školy má být zárukou tradičních křesťanských hodnot, o které usiloval a které jsou pro nás závazkem k jejich naplňování.

Mé ředitelské přání je, aby i do dalších mnoha let naše škola byla úspěšná a žádaná, aby vždy šla s dobou a byla plná po poznání chtivých skvělých žáků a spokojených rodičů. Přeji ji, aby nikdy nebyla pouze a jenom vzdělávací instituce, ale také aby nikdy nezapomínala na odkaz patera Antonína Bratršovského, ne jenom dobře a na vysoké úrovni vzdělávat, ale také vychovávat v duchu křesťanských morálních hodnot. Přeji, aby v naší škole vždy pracovali tací přívětiví, empatičtí a vysoce profesionální učitelé jako tomu je dnes.

Srdečné poděkování za pomoc při přípravě výroční prezentace patří také: za podklady a foto panu Janu Mackovi, panu Theo Scherrerovi, paní Mgr. Veronice Pospíšilové, Ruth a Hanspeterovi Zimmerli, panu Ing. Borku Tichému, panu Pavlu Kusalovi, za grafiku panu Michalu Janusovi, za odbornou spolupráci panu Janu Vrajíkovi a všem učitelům a zaměstnancům školy, kteří shromažďovali materiály z archívu ZŠ AB, organizovali výrobu pamětních předmětů, zdobili školu a připravovali Den otevřených dveří.

PhDr. Janina Křimská, ředitelka školy


          

 

  

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.