INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

 Informace pro zákonné zástupce žáků ohledně přerušení výuky ve škole

Vážení zákonní zástupci žáků,

přinášíme Vám základní informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se ruší z důvodu epidemiologické situace od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání výuka.

Škola je tedy od pondělí 16. 3. 2020 pro žáky uzavřena, není v provozu školní jídelna, školní družina ani školní klub.

Od pondělí 16. 3. 2020 mají všichni žáci 1. – 4. ročníku a 5. B automatiky zrušené obědy do odvolání.

Organizace výuky (samostudia)

Výuka na naši škole bude od 16. 3. do odvolání organizovaná distančním způsobem pod vedením  třídních učitelek 1. stupně a od vyučujících jednotlivých předmětů na 2. stupni. Prosíme o úzkou spolupráci s vyučujícími a sledujte, prosíme, webové stránky školy, Bakaláře a e-mail. Třídní učitelé Vám prostřednictvím elektronické komunikace budou poskytovat další informace.

Pokud si Vaše dítě před prázdninami nevyzvedlo učebnice a ponechalo je ve školní skřínce, budou vydány po individuální domluvě se sekretářkou školy. Musíte mít s sebou klíček od skřínky a ohlásit se u hlavního vchodu, kde vyčkáte na předání učebnic.

Potvrzení OČR

Ještě jednou uvádíme odkaz na Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení vč. možnosti stáhnout si formulář na OČR (Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu zavření školského/dětského zařízení (školy) https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni- Jak jsme Vás již informovali, OČR potvrdíme v pondělí 16. 3. 2020, případně v úterý 17. 3. 2020 v čase od 8:00 do 12:00 v kanceláři školy v Saskově ulici. Upřednostňujeme potvrzování v pondělí dopoledne. Pro ty, kteří nemohou přijít v pondělí, budou potvrzení k dispozici v sekretariátu, proto v úterý nenoste již předvyplněné, vyplníte na místě.

Zápis do 1. třídy

MŠMT organizaci zápisů na základní školy doporučila zatím ponechat v plánovaném termínu. Pro naši školu platí termín 1. 4. 2020. Prosíme o dodržování časového  harmonogramu – umožní nám to komunikaci v malých skupinkách.

Informace budeme aktualizovat podle účinnosti opatření Ministerstva zdravotnictví a doporučení MŠMT.

PhDr. Janina Křimská, ředitelka školy

 


 

            

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.