ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DOPRAVNÍ VÝCHOVA V LK

Projekt: „Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji"

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0013

Datum zahájení: září 2014

Datum ukončení: srpen 2015

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Příjemce: Odyssey Performance Enhancement Network, spol. s r. o., Gotthardská 28/8, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Program:  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:  1.3 - Další vzdělávání pedagogický pracovníků škol a školských zařízení

Klíčové aktivity projektu:

  • Semináře s tématikou zdravého životního stylu v časové dotaci 2 x 3 vyučovací hodiny během školního roku 2014-2015 pro každou zapojenou třídu 1. a 2. stupně.
  • Semináře s tématikou zdravého životního stylu v časové dotaci celkem 10 vyučovacích hodin během školního roku 2014-2015 pro zainteresované pedagogy.
  • Seminář s expertem na dopravní výchovu a jednoduchý servis jízdních kol v časové dotaci 1 x 4 vyučovací hodiny během školního roku 2014-2015 pro každou zapojenou třídu 1. a 2. stupně.

Škola získá vedle znalostí, dovedností a kompetencí žáků a pedagogického sboru možnost zakoupit 6 kusů jízdních kol, které zůstanou v majetku školy.

 


          

 

  

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.