AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI

Projekt: „Autoevaluace v Libereckém kraji"

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.22/02.0024

Datum: leden 2013 - říjen 2014

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Příjemce: Kustod, s. r. o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4

Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa programu: 1 - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:  1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace projektu probíhá ve čtyřech etapách.

Do každé etapy jsou zapojeni žáci a pedagogičtí pracovníci.

 

V průběhu realizace projektu proběhlo:

 

1. etapa (leden 2013 - březen 2013):

Šetření školní výkonové motivace žáků a PC hra - Interakce učitele a žáků

Šetření klima učitelského sboru a poradenská role školy

 

2. etapa (duben 2013 - červen 2013):

Šetření strategie učení se cizímu jazyku, anketa pro žáky a PC hra - Klima školní třídy

ICT v životě školy - profil školy, internetová prezentace školy

Anketa pro rodiče - Klima školy

 

3. etapa (září 2013 - leden 2014):

Předcházení problémů v chování žáků a PC hra - Společenství prvního stupně

Rámec pro vlastní hodnocení školy

Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání

Klima školy

 

4. etapa (únor 2014 - říjen 2014):

PC hra - Skupinová bilance absolventů

Příprava na změnu - metoda pro předjímání reakcí lidí

Anketa pro učitele - škola na míru

Analýza dokumentace školy

 

 


 

 


          

 

  

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.