EKOLOGICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody udělila naší škole ve školním roce 2016 - 2017 nadační příspěvek na náš projekt „Zmapování květeny a živočichů na Jablonecku a v přilehlých částech CHKO Jizerské hory" v celkové výši 5 309,- Kč.

Realizace projektu začala studiem encyklopedií a materiálů z webu na přelomu měsíce února a března

2017. Děti se postupně seznamovaly s chráněnými živočichy a rostlinami v lokalitách v okolí Jablonce nad Nisou.  Prostřednictvím  práce s encyklopediemi, interaktivní  tabulí  se děti  seznámily  nejdříve s konkrétní chráněnou květenou a mohly jsme začít kreslit a studovat detaily. Přibližně v této době se sešla pracovní skupina podílející se na projektu, rozdělili jsme si jednotlivé úkoly a rozhodlo se, kdy se budou realizovat.

Počasí, opožděný příchod jara a s ním převládající chladné počasí zpozdil termíny vycházek s průzkumem určených lokalit. Na přípravě kalendáře se pracovalo průběžně. Děti se v průběhu realizace naučily nové výtvarné  techniky,  například  linoryt. Došlo  k aktivní spolupráci prvního  a druhého stupně, kdy  se v hodinách výtvarné výchovy tvořily kresby a malby. Starší žáci z druhého stupně zhotovili skvělé kukly pomocí papíru, provazu a barevných zbytků vln. Děti ze třetí třídy s nadšením instalovaly tyto kukly na školní zahradě při jejich fotografování. Podařilo se zajímavou formou vtáhnout děti do uskutečňování jednotlivých etap projektu.

Studijní vycházky a výjezdy se skupinami dětí se realizovaly převážně v květnu a červnu, kdy se konečně ustálilo počasí.  Chráněné orchideje  vykvetly se zpožděním,  bylo možno nafotit  i některé živočichy. S nadšením děti spolupracovaly při jejich objevování na loukách a mokřadech především v Rádle, okolí jablonecké přehrady a Zásadě. Poslední naplánovaná akce s jabloneckým Ekocentrem byla odvolána pro nepřízeň počasí.

Závěrečná fáze projektu vytvoření kalendáře a zkompletování fotodokumentace proběhla v posledním týdnu školního roku. Můžeme tedy konstatovat, že projekt naplnil naše očekávání.


            

 

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.