VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Výsledek voleb zástupce rodičů žáků do Školské rady Základní školy Antonína Bratršovského                                                                      

Volby proběhly ve dnech 1. – 5. listopadu 2018.

Celkem hlasovala 105 oprávněných voličů s následujícím výsledkem.

S účinností od 7. listopadu 2018 byla s nejvyšším počtem 50 hlasů novým zástupcem rodičů žáků ve Školské radě zvolena paní Jiřina Dědečková.

7. listopadu 2018 proběhla také volba zástupce pedagogů do Školské rady.

Většinou hlasů pedagogů byla znovu za pedagogický sbor zvolena Mgr. Pavla Petráková.

Zástupcem za zřizovatele i nadále zůstává děkan Římskokatolické farnosti v Jablonci nad Nisou P. Oldřich Kolář.


           

           

            

            

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.