VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

I v letošním roce se někteří žáci zapojili v rámci posilování matematické gramotnosti do Logické olympiády. Vynikajícího výsledku dosáhl opět David Křelina z 5. ročníku, který se v krajském kole umístil na skvělém 15. místě. Patří mu velká gratulace a poděkování za vynikající reprezentaci školy. Stejně tak patří poděkování i všem ostatním zúčastněným.

Mgr. Pavla Petráková 

 


Příloha:
pdf krelina_david.pdf

    

     

                

           

           

                  

           

              

                 

 

 

         

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.