ČESKÝ DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ

Letos jsme se opět zapojili do celorepublikové akce Český den boje proti rakovině. Díky
vynikající spolupráci dětí, pedagogů a rodičů se podařilo vybrat celkovou částku 4 951 Kč,
která byla již odeslána na konto Ligy boje proti rakovině.
Všem zúčastněným mnohokrát děkujeme.
Tým ZŠ AB
 
 

           

           

            

            

           

                   

           

            

              

              

                  

    

      

 

                     

             

             

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.