9. třída

LAND ART 9. TŘÍDY

Říjnovou dvouhodinovku pracovní činností jsme, stejně jako vloni, věnovali Land artu. Po nezbytném promítnutí loňských prací a správném „motivování" jsme vyrazili do parku. Výsledky naší tvorby si můžete prohlédnout v příloze.

Dana Tkáčová

VÝSTAVA VÝTVARNÍCI JIZERSKÝCH HOR A ČESKÉHO RÁJE

12. září jsme navštívili v rámci pracovních činností s 8. a 9. třídou Kostel sv. Anny. Nejdříve jsme si vyslechli zajímavou přednášku k historii Jablonce nad Nisou, poté jsme si prohlédli díla nejvýznamnějších výtvarníků našeho regionu. Žáci si vybrali výtvarníka, který je nejvíce zaujal, doma pak zpracovali jeho medailon. Nejlepší práce jsou k vidění ve škole.

Dana Tkáčová  

CYKLISTICKÝ KURZ 2018

Ve dnech 25. - 27. 6. se 8. ročník účastnil tradičního cyklistického kurzu, během kterého byly upevňovány a rozvíjeny cyklistické dovednosti žáků. V letošním školním roce padla volba místa kurzu do Jizerských hor. V pondělí jsme projeli základní trasu (Jablonec nad Nisou - Jindřichov - Horní Maxov a zpět), na kterou jsme v úterý navázali projížďkou na koloběžkách na Královku, outdoorovými aktivitami na Severáku a přespáním v penzionu Pod Severákem. Ve středu jsme v klidovém režimu dojeli ještě na Bramberk, odkud už jsme volně sjeli zpět do Jablonce nad Nisou. Počasí nám bylo nakloněno a akci jsme zhodnotili jako velmi vydařenou. Velké poděkování patří majitelům penzionu Pod Severákem, u kterých jsme se cítili jako doma.

Žáci 8. ročníku

 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ - 8. TŘÍDA

Ve středu 16. května jsme se již potřetí zapojili jako škola do celorepublikové akce Český den proti rakovině. Díky vynikající spolupráci pedagogů, žáků a rodičů se podařilo při prodeji tradičních kytiček vybrat částku 5 129Kč, která byla odeslána na konto Ligy proti rakovině a poslouží tak na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Mnohokrát všem děkujeme za aktivní účast na této akci.

Tým ZŠ AB

 

CENA PRO NADANÉ 2018

I v letošním školním roce proběhne pod záštitou města Jablonce nad Nisou tradiční udělování Cen pro nadané. Za mimořádné úspěchy v oblasti sportu byla nominovaná Adéla Tichá z naší třídy. Cenu převezme 13. června v městském divadle.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

P. Petráková

ZVÍTĚZILI JSME V SOUTĚŽI MLADÝ JABLOTROŇÁK

V sobotu 5. května se sešly soutěžní týmy, aby změřily své síly v soutěži ,,Mladý Jablotroňák". První část tvořil test, ve kterém museli soutěžící prokázat teoretické znalosti. V druhé části pracovali žáci ve dvojicích a měli za úkol sestavit tři elektrické obvody. Náš soutěžní tým tvořili Jan Lang z deváté třídy a Matyáš Bennek z 8. třídy. Kluci si v obou částech vedli skvěle a vybojovali 1. místo. Každý z vítězů si odnesl zabezpečovací systém a pro spolužáky získali výlet do liberecké IQ Landie.

Oběma gratuluji a děkuji za účast a reprezentaci školy! 

Diplom 

Mgr. Štěpánka Fabiánová 

 

DEN PRO JAMESE - 8. TŘÍDA

Poslední den před jarními prázdninami patřil v naší škole již tradičnímu projektu, jehož cílem je finanční podpora chlapce Jamese z Bangladéše. Vzdělávací, hudební a tvořivé dílny byly letos věnovány 100. výročí vzniku ČSR. V rámci tohoto dopoledne se podařilo na 1. a na 2. stupni vybrat celkovou částku 13 000,- Kč, která bude použita na finanční pokrytí vzdělání a potřeb pro Jamese a také na zakoupení praktických dárků pro chudé bangladéšské rodiny. Naše třída přispěla částkou 2 472 Kč.

Všem děkuji za vynikající spolupráci.

Pavla Petráková

PROJEKTOVÝ DEN NA SUPŠ 8. TŘÍDA

21. února jsme si užili „Projektový den na SUPŠ". 5 vyučovacích hodin jsme strávili ve dvou dílnách: Kov a šperk a Design grafické a plastické rytiny. Výsledky naší práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Dana Tkáčová 

 

HODNOTILI JSME 1. POLOLETÍ 2017/18

Společně s předáváním vysvědčení za 1. pololetí jsme se vrátili na začátek školního roku, kdy jsme si v rámci třídnického dne vytyčili cíle pro letošní školní rok v podobě našich očekávání a obav. Závěr prvního pololetí byl tedy ideální příležitostí k hodnocení. Očekávání, která se naplnila, jsme označili barevnými kolečky, a ta která se zatím nenaplnila, jsme označili černými kolečky. Stejně tak jsme zhodnotili i obavy - ty, které se potvrdily (černá kolečka) a ty, které se nenaplnily (barevná kolečka). Uvidíme, jak se naše hodnocení změní v závěru školního roku.

Pavla Petráková

ADÉLA TICHÁ USPĚLA NA OLYMPIÁDĚ

Adéle Tiché se podařilo nominovat na Zimní olympiádu dětí a mládeže 2018, která se konala v Pardubickém kraji. Adéla byla součástí výpravy za Liberecký kraj a závodila ve snowboardingu. Olympiáda se konala poslední týden v lednu, 29. ledna - 1. února 2018. Liberecký kraj v těžké konkurenci nakonec zvítězil a přispěla k tomu i vynikající umístění Adély - snowboardcross (3.místo),obří slalom (6.místo) a slopestyle (9.místo)

Dana Tkáčová a Šimon Petrák

(fotoarchiv Adély Tiché)

TURNAJ V PIŠKVORKÁCH

Každoročně se naše škola účastní několika matematických soutěží. A protože rádi zkoušíme nové akce, přihlásili jsme se letos poprvé také do turnaje škol v piškvorkách. Školní tým byl složen ze žáků a žákyň 8. ročníku, jmenovitě Daniel Šeps (kapitán), Kryštof Křelina, Jiří Lelek, Kateřina Kvapilová a Eliška Polmová. Oblastní kolo se konalo ve čtvrtek 16. listopadu na SPŠSE v Liberci. Celé dopoledne se hrály duely v piškvorkách mezi jednotlivými týmy, kterých bylo celkem 14. Zpočátku jsme lehce znejistili, protože jsme byli nejmladšími účastníky turnaje, ve kterém soutěžila přesila středoškoláků. Ale stačilo pár duelů a bylo zřejmé, že dokážeme i se staršími studenty držet krok. Do finále 8 nejlepších týmů jsme se neprobojovali, ale mezi zbylými týmy jsme patřili mezi nejlepší. Letos jsme chtěli nasbírat především zkušenosti a to se podařilo. Odjížděli jsme spokojeni, protože jsme v duelech se staršími soupeři mohli upevňovat a nalézat nové strategie řešení a také jsme někdy i my byli pro soupeře motivací. S piškvorkami rozhodně nekončíme a příští rok se pokusíme sestavit více soutěžních týmů.

Zapsala Mgr. Pavla Petráková

BADMINTONOVÝ TURNAJ CHLAPCI

11. 12. jsme sehráli turnaj dvojic v badmintonu. V ostré konkurenci téměř všech chlapců (chyběl pouze Filip Hartman) sehrál každý pár 7 zápasů. První místo obsadila dvojice Dan Šeps a Michal Buk, druzí Kryštof Křelina a Honza Sejkora, na třetím místě David Stuchlík a Karel Čáp.

Ostatní výsledky si můžete prohlédnout zde.

Dana Tkáčová 

42 4 .

1 2 3 4

       

                   

           

           

                  

           

              

                 

 

 

         

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.