4. třída

DUŠIČKY

Letošní povídání o Dušičkách jsme zpestřili výrobou barevných lampiček. Povídali jsme si, jak se kde na Dušičky připravují, kam jezdí, kde mají předky, na koho vzpomínají a jak svátek probíhá. Lampičky jsme si na závěr výuky zapálili a snažili se soustředit naše myšlenky, tiše  vzpomenout  na někoho, kdo už není s námi. 

 

SVATÁ ZDISLAVA

Na svátek Všech svatých jsme si letos povídali o sv. Zdislavě, patronce Libereckého kraje. Text jsme museli nejprve přečíst, doplnit a správně uspořádat. Prohlédli jsme si obrázky Zdislavy, Lemberka i Jablonného v Podještědí. Děti si pak zvolily námět i techniku, aby k tématu nakreslily obrázek. Máme portréty, návrh vitráže, zámek Lemberk i klášter v Jablonném. Na závěr jsme vymýšleli prosbu. Žáci měli řadu krásných  přání - prosili, aby se měli v rodině všichni rádi,  byli zdraví, prosili o dostatek jídla, o pěkné stáří, o pomoc osiřelým dětem, aby našly nový domov, o ochranu památek v kraji, aby lidi dostali rozum a neválčili...  Práce nás těšila a dařilo se nám.  

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Již minulý rok jsme se zapojili do řešení úloh logické olympiády doma na svých počítačích a s rodiči. Letos jsme navštívili počítačovou učebnu na 2.stupni a úkoly plnili všichni ve škole. Řešení úloh jsme pak společně probírali při dalších hodinách matematiky, doufáme, že v příštím roce budeme ještě úspěšnější. Úlohy nás bavily.

 

JEŽEK

Týdenní projekt o obyvateli našich zahrad i lesů. Nejprve jsme pracovali ve skupinách s textem. Četli jsme a vybírali, co o ježkovi napíšeme, jak ho nakreslíme. Každá skupina pojala téma podle svého. Společnou práci pak prezentovali ostatním. Ježka jsme také vyráběli z papíru. Naši ježci byli barevnější než v přírodě, ale ve výtvarné výchově to nevadilo.

 

 

BRUSLENÍ

Letos se naše třída poprvé zúčastnila kurzu bruslení. Někteří se už neohroženě prohánějí po ledu, zatím co jiní spíše chodí než jezdí, ale baví nás to všechny. Doufáme, že příští rok budeme opět bruslit. 

 

ŠITÍ

Během hodin pracovních činností jsme vyzkoušeli naši zručnost a ušili jsme jablíčka. Potrápilo nás to, ale výsledek stál za to. 

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI

Od psaní myšlenkových map po vyprávění a čtení o sv. Václavu, připomínka státního svátku - Den české státnosti.

 

 

 

 

 

© 2011 Základní škola Antonína Bratršovského, foto: P. Kusala
Připravil PADOS, s.r.o.